Šā gada pirmajā pusgadā apdrošināšanas sektors spējis saglabāt nelielu izaugsmi, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) informācija.

Apdrošinātāju (apdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu) parakstīto bruto prēmiju apmērs pieauga par 6,3% un sasniedza 274 miljonus eiro (ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas pieauga par 2,7%, sasniedzot 27% no kopējām parakstītajām prēmijām).

Līdzīgi kā pagājušā gada attiecīgajā periodā apdrošinātāju sniegtie pakalpojumi citās Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs (Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Francijā, Vācijā, Spānijā, Itālijā) veidoja ap 33% no kopējām apdrošināšanas tirgū parakstītajām bruto prēmijām.

Šā gada pirmajā pusgadā lielāko pieaugumu parakstītajās bruto prēmijās nodrošināja dzīvības apdrošināšanas produkti, veselības un īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, bet sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmiju apmērs turpināja sarukt.

Apdrošināšanas sabiedrību kopējie ieguldījumi, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūnija beigām, pieauga par 11% un sasniedza 500 miljonus eiro. Zemo procentu likmju ietekmē turpināja sarukt termiņnoguldījumi bankās, un to īpatsvars ieguldījumu struktūrā saruka līdz 12% (par 6 pp), savukārt ieguldījumu īpatsvars akcijās ar nefiksētu ienākumu palielinājās līdz 14%. Nozīmīgākie ieguldījumi bija veikti parāda vērtspapīros ar fiksēto ienākumu - 241 miljonu eiro jeb 48% no kopējiem ieguldījumiem.

Ieguldījumu apmērs Latvijā pieauga par 6,4% un sasniedza 224 miljonus eiro jeb 45% no kopējiem ieguldījumiem. Pārējās EEZ dalībvalstīs bija ieguldīti aptuveni 54% jeb 269 miljoni eiro no kopējiem ieguldījumiem (tostarp Lietuvā – 96 miljoni eiro, Luksemburgā – 61 miljons eiro, Polijā – 34 miljoni eiro).

Apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu atdeve pirmajā pusgadā turpināja sarukt un bija robežās no 0,2% līdz 1,3%, vidējais ienesīgums sasniedza vien 0,7%. Zemo ienesīgumu ietekmēja gan akciju tirgus svārstības, gan obligāciju tirgus nelielā atdeve. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību vidējais ienesīgums sasniedza 0,9%, savukārt nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 1%.

Kopš 2015. gada sākuma apdrošināšanas sabiedrības kopumā nopelnīja gandrīz 4,3 miljonus eiro, t.i. par 49,5% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā (8,6 milj. eiro), turklāt nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību peļņa bija 4.4 milj. eiro, savukārt dzīvības apdrošināšanas sabiedrības darbojās ar zaudējumiem – 0,1 miljona eiro apmērā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra