AS Suprema Fondi sākuši piedāvāt trīs ieguldījuma plānus — Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Jūrmala, Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Rivjēra un Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Safari. AS Suprema 100 % meitas uzņēmums ieguldījumu sabiedrība AS Suprema Fondi ir parakstījusi līgumu ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru par tiesībām veikt valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu jeb 2. līmeņa pensiju līdzekļu pārvaldīšanu. Plāns Jūrmala dod iespēju nopelnīt papildu līdzekļus pensijai, ieguldot bez īpaša riska. Šī plāna ietvaros investīcijas tiek veiktas tikai drošos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu, Latvijā un ārzemēs. Savukārt ieguldījumu plāni Rivjēra un Safari paredz ieguldījumus ar augstāku risku, kas arī rada iespējas gūt lielāku peļņu. Suprema ir lielākais privātais pensiju līdzekļu pārvaldītājs Baltijas reģionā ar vairāk nekā 10 milj. Ls aktīviem pārvaldīšanā. Latvijā Suprema kopš 1999. gada pārvalda Pirmā slēgtā pensiju fonda līdzekļus, kuru ienesīgums 2002. gadā sasniedza 8.9 %. Suprema ietilpst Skandināvijas investīciju bankas EVLI grupā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra