No šā gada 1.aprīļa par Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības AS direktoru un valdes priekšsēdētāju kļūs uzņēmuma valdes loceklis un līdzekļu pārvaldnieks Pēteris Stepiņš, informē bankas pārstāvji.

Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir lielākais pensiju 2. līmeņa pārvaldītājs Latvijā.

Pēteris Stepiņš Swedbank strādā jau 9 gadus - 2007. gada oktobrī pievienojās Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības komandai kā līdzekļu pārvaldnieks un no 2010. gada ir arī tās valdes loceklis.

Pētera Stepiņa izstrādātie principi un metodoloģija mainīgo komisiju ieviešanai pensiju 2. līmenī Latvijā tika iekļauti izmaiņās valsts fondēto pensiju likumā un jaunos Ministru Kabineta noteikumos.

Pēterim Stepiņam ir sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā un finanšu analītiķa kvalifikācija, kas iegūta studējot CFA Institute.

«Mums kā tirgus līderiem ir jāvirza visas pensiju industrijas attīstība, stiprinot pensiju sistēmas ilgtspēju. Neatņemama šī procesa sastāvdaļa ir dialogs ar valsts pārstāvjiem, kopīgi meklējot risinājumus pensiju 2. līmeņa darbības uzlabošanā. Līdz šim sadarbība ir bijusi veiksmīga, piemēram, atvieglojot likumdošanas noteiktās prasības ieguldījumiem fondos. Tas, savukārt, ļāvis veikt jaunās investīcijas Baltijā ieguldošos fondos. Arī mainīgo komisiju principa ieviešana, pensiju 2. līmeņa pārvaldniekiem labu pārvaldīšanas rezultātu gadījumā ļaujot saņemt vairāk, bet sliktu rezultātu gadījumā – mazāk, sabalansē visu iesaistīto pušu intereses,» norāda Pēteris Stepiņš.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra