Antons Ļubenko Trasta komercbankas vērtspapīru speciālists

Pirmdien RTS indekss tika slēgts pie 391.26 punktiem. Tirdzniecība bija aktīva, par ko liecina akciju tirgus apgrozījums 26 419 920 USD. Lielākā daļa blue chips cena sesijas laikā pieauga. Vispārliecinošāko pozīciju ieņēma Lukoil akcijas, kas skaidrojams ar pircēju lielo interese par šo akciju iegādi. Rezultātā Lukoil akcijas, kas vēl nesen priecājās par titula nenovērtētās akcijas, dažu dienu laikā prata sasniegt tirgus hīta kategoriju. Enerģētisko vērtspapīru sektorā var izdalīt a/s Krievijas Vienotā Energosistēma, kas vēl joprojām atpalika no kopējā tirgus. Tas izskaidrojams ar lielo īso pozīciju* apjomu šīm akcijām. Tomēr tirgus dienas beigās akcijas arī pievienojās tirgus kāpumam. Nozīmīgākie tehniskās pretestības līmeņi likvīdākajiem blue chips vēl nav sasniegti un vērtspapīriem saglabājas pieauguma potenciāls.

Gazprom akciju tirdzniecība noritēja diezgan gausi. Koncerna akciju cena nespēja noturēties atklāšanas brīža augstajā līmenī, un tirgu slēgšanas brīdī apstājās pie atzīmes 26.30 rbļ. par akciju.

Otrdien turpinājās aktīva tirdzniecība. RTS indekss sasniedza 388.74 punktus, tirgus apgrozījums bija 21 221 020 USD. Sesijas sākumā akciju cena kāpums izrādījās neilgs un jau stundu pēc tirgus atklāšanas nomainījās ar cenu korekciju, kas radās negaidītu tirgus sistēmas tehnisku kļūmju dēļ. Vairumam likvīdāko vērtspapīru cenas pazeminājās. Noturēties spēja tikai Sberbank priviliģētās akcijas, kuru cena tirgus slēgšanas brīdī paaugstinājās līdz 91.4 rbļ. atzīmei par akciju.

Arī Mosenergo, Uralsvjazinform un Aeroflot akcijas cenas svārstības bija līdzīgas.

Lukoil akcijas sesijas laikā sasniedza 498.4 rbļ. par akciju, bet līdz tirgus slēgšanas brīdim nolaidās līdz līmenim 489.69 rbļ. par akciju. Tuvākie tehniskie atbalsta un pretestības līmeņi atrodas attiecīgi pie 485 rbļ un 495-500 rbļ. par akciju.

Vairums darījumu ar Gazprom akcijām tika slēgti 26.0-25.5 rbļ. par akciju cenu diapazonā, bet tirgus dalībnieku aktivitāte šajā tirgus sektorā joprojām bija zema.

Trešdien krituma tendence tika lauzta - jau pusdienas laikā cenas izlīdzinājās un vēlāk aizgāja augšup. To lielā mērā noteica Lukoil cenas kāpums, ko atbalstīja arī Sberbank akcijas.

Ziņas par to, ka Krievija, Vācija un Francija varētu izmantot savas veto tiesības ANO Drošības padomē viesa optimismu, kas atbalsojās kā cenu kāpums. Rallijs turpinājās līdz slēgšanas beigām, neskatoties uz Amerikas tirgus vājumu. Daudzi vērtspapīri sasniedza savus tehniskās pretesrtības līmeņus: Lukoil, 499-500 rbļ. par akciju, Mosenergo - 1.50 rbļ. Sesijas beigās notika apjomīga Surguņtņeftgaz akciju iegāde.

Ceturtdien Krievijas Tirgus Sistēmas indekss tika slēgts 397.47 līmenī, tirgus apgrozījums bija 27 082 752 USD. Kāpuma tendence turpinājās un blue chips cena pieauga. Pircēju aktivitāte bija diezgan manāma pirmās divas, trīs tirgus stundas, bet kāpuma līderu pozīcijās no lielāko likvīdo vērtspapīru vidus izcēlās Mosenergo un a/s Krievijas Vienotā Energosistēma. Kopumā tirgus joprojām izskatījās pietiekoši spēcīgs, tomēr tirgus rezultāti izraisa zināmu piesardzību - tirgus slēgšanas brīdī dažu likvīdāko blue chips cenas samazinājās. Tirgū atrodas pietiekami daudz pārdevēju, arī enerģētisko vērtspapīru sektorā.

Notikumi tirgū ar Gazprom akcijām, salīdzinājumā ar iepriekšējo dienu ir zināmā mērā mainījušies. Tirgus sesijas slēgšanas brīdī koncerna vērtspapīru cena apstājās pie atzīmes 26.0 rbļ. par akciju.

UZZIŅAI:
*Īsā pozīcija - tirgus dalībnieki aizņemas akcijas un pārdod, cerībā, ka akcijas cena kritīsies; akcijas cenai samazinoties tiek veikta akciju iegāde, kas tiek atdotas aizņēmējam; a

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra