A/s Latvijas Unibanka akcionāru kārtējā pilnsapulce notiks 2003.gada

14.februārī plkst. 10.00 Rīgā, Pils ielā 23, a/s Latvijas Unibanka

telpās.

Akcionāri izskatīs jaurājumus par Latvijas Unibankas 2002.gada darbības pārskata un atkarības pārskata apstiprināšanu, a/s 2002. gadā gūtās peļņas izlietošanu, kā arī veiks auditora vēlēšanas.

A/s Latvijas Unibanka akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam

vērtspapīru konta turētājam ne vēlāk kā līdz 2003.gada 5.februārim.

LCD ir reģistrētas 37 075 655 a/s Latvijas Unibanka publiskās emisijas

akcijas ar nominālvērtību viens lats, a/s Latvijas Unibanka apmaksātais pamatkapitāls ir 37 105 655 lati.

Materiāls sagatavots, izmantojot Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra