Arnis.Malbergs@unibanka.lv Pēc augstajiem pagājušā pārskata perioda likviditātes rādītājiem tā šonedēļ ir piedzīvojusi būtisku kritumu, neatmaksāto swap izsolēs piedāvāto latu apjomam apgrozījumā sarūkot par vairāk nekā 35 miljoniem. Tas saistāms ar ievērojami pārpildītajām banku rezervēm Latvijas Bankā pagājušajā pārskata periodā, kā rezultātā Latvijas Bankas rīkotajās swap izsolēs pārskata periodā tika piedāvāts mazāks latu apjoms nekā iepriekšējā periodā, kā arī perioda laikā bija vairāku liela apjoma swap un repo darījumu gala termiņš. Jāmin arī mēneša vidum raksturīgā valsts līdzekļu izplūšanas no banku sistēmas, uzņēmumiem maksājot nodokļus. Tā rezultātā no banku sistēmas tika izvadīta daļa no liekajiem resursiem, kas tajā bija uzkrājušies iepriekšējās nedēļas laikā, kā arī varēja novērot gan overnight, gan Rigibor īstermiņa likmju kāpumu. Līdz ar resursu samazināšanos likmju kāpumu var prognozēt arī tuvākajās nedēļās. Eiropas Centrālā Banka savā pirmajā sanāksmē nolēma atstāt procentu likmes nemainīgas. Tomēr tā arī paziņoja, ka nesagaida būtiskus pieauguma tempus ātrāk par šī gada vidu. Tieši otrādi, lai arī banka savu iepriekšējo procentu likmes samazinājumu uzskata par atbilstošu, tomēr tā uzskata, ka ekonomikai tas būtisku stimulu nav devis. No tā varam secināt, ka tuvāko mēnešu laikā varam sagaidīt jaunu procentu likmes samazinājumu. Šogad Latvijas valsts pirmo reizi emitēs 10 gadu obligācijas, kuras tādējādi kļūs par valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru ar visgarāko termiņu. 10 gadu obligācijas paredzēts izlaist, jo pašlaik ir ļoti labvēlīga situācija gan Latvijas, gan starptautiskajos finanšu tirgos un procentu likmes atrodas vēsturiski zemākajos līmeņos. Jaunās obligācijas paredzēts izsolīt laikā no februāra līdz jūnijam kopumā 90 miljonu latu vērtībā. Kopumā šogad Latvija ir iecerējusi emitēt vērtspapīrus aptuveni 185.5 miljonu latu vērtībā. Pavisam šogad notiks 13 valsts vērtspapīru izsoles. Triju mēnešu parādzīmes šogad tiks izsolītas 13.5 miljonu latu vērtībā, viena gada parādzīmes - 32 miljonu latu vērtībā, triju gadu obligācijas - 25 miljonu latu apjomā, piecu gadu obligācijas - 25 miljonu latu vērtībā, bet jaunās desmit gadu obligācijas - 90 miljonu latu vērtībā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra