Arnis.Malbergs@unibanka.lv, Tirgus un nozaru analīzes nodaļa A/S Latvijas Unibanka Trešdien valsts gada parādzīmju izsolē Valsts Kase pārdeva visus piedāvātos vērtspapīrus, bet to vidējā diskonta likme palielinājās. Kopumā izsolē, kurā piedāvāja parādzīmes 9,6 miljonu latu vērtībā, piedalījās sešas bankas, kas vērtspapīrus pieprasīja 14,597 miljonu latu vērtībā. Bankas piedāvāja gada peļņas likmes no 3,85% līdz 3,33% un vidējā likme, salīdzinot ar iepriekšējo parādzīmju izsoli, palielinājās par 0,31 procentpunktu līdz 3,37%. Pārskata nedēļas laikā likviditāte banku sistēmā ir palielinājusies, pieejamo swap un repo latu resursu apjomam pārskata perioda laikā augot par 51 miljonu. Tā rezultātā arī overnight likme, par kuru bankas var aizņemties resursus no Latvijas Bankas, ir atgriezusies 2.75% līmenī, bet īstermiņa RIGIBOR likmes samazinājušās par vairāk nekā 1%. Līdz ar pieejamo resursu apjoma palielināšanos rezervju izpildes beigās bankām izdevās palielināt rezervju apjomus Latvijas Bankā un kopumā izpildīt obligātās rezerves. Pārskata nedēļā notika Latvijas valsts viena gada parādzīmju izsole, un atbilstoši prognozētajam vērtspapīru ienesīgums palielinājās, atspoguļojot Valsts Kases nepieciešamību pēc latiem.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra