Arnis.Malbergs@unibanka.lv, Tirgus un nozaru analīzes nodaļa A/S Latvijas Unibanka Pārskata periodā, nepietiekot latu resursiem banku sistēmā, ir turpinājies likmju kāpums. Tā RIGIBOR 3 mēnešu likmju ir pieaugusi no 4.03% līdz 4.29%, bet RIGIBOR 6 mēnešu likme – no 4.17% līdz 4.33%. Sagaidāms, ka jau tuvāko mēnešu laikā šis kāpums atsauksies kā izsniegto kredītu apjomu samazināšanās, ko teorijā sauc par ierobežojošo monetāro politiku. Pārskata perioda vidū beidzās iepriekšējais banku rezervju izpildes periods. Šis fakts uz naudas tirgu atsaucās tādā veidā, ka viena vai vairākas bankas bija spiestas aizņemties naudu no Latvijas Bankas, izmantojot lombarda kredītu, lai izpildītu savus mēneša rezervju apjomus. Kā zināms, lombarda kredītā līdzekļus var aizņemties par visaugstāko likmi. Savukārt jaunā rezervju izpildes perioda pirmajās dienās jau ir redzams, ka banku sistēmā pieejamo līdzekļu apjoms ir nepietiekams, lai visas bankas spētu izpildīt noteiktās rezervju normas Latvijas Bankā. Tā rezultātā jau patlaban Latvijas Bankas swap izsolēs likmes ir palielinājušās pat par 0.5% virs Latvijas Bankas noteiktās, bet repo izsolēs – par 0.8%. Sagaidāms, ka šādos apstākļos likmju kāpums turpināsies vismaz mēnesi, kamēr kļūs skaidra situācija ar budžeta deficītu, ko Latvijas Bankas min kā galveno līdzekļu samazināšanas iemeslu. Runājot par procentu likmēm ASV jāmin, ka patlaban ir visi priekšnoteikumi, kas saistāmi ar likmju kāpumu: stimulējoša monetārā politika, strauja ekonomikas izaugsme, budžeta un tekošā konta deficīts. Vienīgais, kas notur likmes nemainīgas, ir ASV centrālās bankas bažas par likmju kāpuma ietekmi uz nācijas procentu maksājumiem, jo izsniegtie kredīti lielākoties ir piesaistīti mainīgajai likmei. Tomēr lielais budžeta deficīts nozīmē, ka valdība konkurē ar vietējiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem par naudas līdzekļiem vietējā naudas tirgū, kas pēc teorijas paaugstina to likmi. Savukārt tekošā konta deficīta segšanai ASV iepriekšējos gados ir paļāvusies uz investīciju ieplūdi. Patlaban, kad šī investīciju plūsma ir samazinājusies, normāls tās atjaunošanas mehānisms būtu augstākas likmes. Var prognozēt, ka tuvākā pusgada laikā ASV centrālā banka nepaaugstinās bāzes likmi arī par spīti labiem ekonomikas rādītājiem, tomēr to nevar teikt par vērtspapīru tirgu. Tādējādi var prognozēt, ka tīri no cenu izmaiņu viedokļa, ASV parādzīmes nav izdevīgs ieguldījums, jo, augot likmei, samazinās vērtspapīra cena.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra