Arnis.Malbergs@unibanka.lv, Tirgus un nozaru analīzes nodaļa A/S Latvijas Unibanka Pārskata periodā likviditāte banku sistēmā ir samazinājusies, 25. jūnijā dzēšoties vairākiem Latvijas Bankas izsniegtajiem swap un repo aizdevumiem. Tas ir izraisījis arī īstermiņa likmju kāpumu, bankām cīnoties par Latvijas Bankas piedāvātajiem swap un repo resursiem, lai jau rezervju izpildes perioda sākumā banku rezervju atlikumi Latvijas Bankā atbilstu vidēji nepieciešamajiem apjomiem. Šī iemesla dēļ likmju saglabāšanos paaugstinātā līmenī un pat nelielu pieaugumu var prognozēt arī nākamā pārskata perioda laikā. ASV centrālā banka FRS tikmēr ir veikusi jau 13. bāzes likmes samazinājumu kopš 2000. gada, lai veicinātu ekonomikas atveseļošanos. Bāzes likme nu ir 1%, kas ir zemākais likmes līmenis kopš 1958. gada. 11 no 12 FRS monetārās komisijas (Federal Open Market Commission) locekļiem balsoja par 25 punktu samazinājumu, un tikai viens vēlējās, lai likme tiktu samazināta par 50 punktiem. Likmes samazinājumam sekojošajā paziņojumā FRS minēja, ka ir gatava arī tālāk samazināt laikā, lai novērstu cenu samazināšanās risku. Šajā paziņojumā arī tika minēts, ka veiktā likmes samazinājuma iemesls ir nevis bažas par ekonomikas pieaugumu, bet gan vēlme mazināt tālākas cenu samazināšanās iespēju. Galvenā atšķirība no FRS maija sanāksmes paziņojuma ir piesardzīgs optimisms par ekonomikas izaugsmes pazīmēm.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra