Arnis.Malbergs@unibanka.lv, Tirgus un nozaru analīzes nodaļa A/S Latvijas Unibanka Arī par spīti apgrozībā pieejamo latu resursu apjomu samazinājumam par 55 miljoniem, likviditāte Latvijas banku sistēmā pārskata periodā ir saglabājusies augstā līmenī. Par iemeslu tam minamas dāsnās Latvijas Bankas repo un swap izsoles pagājušajā nedēļā. Tā rezultātā latu resursi ir kļuvuši lētāki, īstermiņa overnight likmei samazinoties pat par 60 punktiem. Joprojām ir auguši arī banku rezervju atlikumi Latvijas Bankā, kas pārskata periodā vidēji par 37% pārsniedza vidēji nepieciešamos apjomus. Tā kā nākamajā pārskata periodā ir sagaidāma Valsts Kases līdzekļu aizplūšana no banku sistēmas, tad var prognozēt likmju pieaugumu tuvākās nedēļas laikā. Anglijas Banka savā 9. – 10. jūlija sanāksmē pieņēma lēmumu samazināt bāzes likmi par 25 punktiem līdz 3.5%, kas ir zemākā likmes vērtība pēdējo 48 gadu laikā. Gluži kā februārī, arī šis likmes samazinājuma lēmums nāca pār tirgu kā pārsteigums. Kā galvenos likmes samazinājuma iemeslus varētu minēt vājos patērētāju izdevumu un mazumtirdzniecības rādītājus, zemo Lielbritānijas IKP pieaugums, mārciņas vērtības kāpumu un tā izraisīto ārējās tirdzniecības bilances pasliktināšanos, kā arī globālās ekonomikas vājuma izraisīto ārējā pieprasījuma kritumu. Lai arī likmes samazinājuma lēmumam bija nekavējoša negatīva ietekme uz mārciņas vērtību, bāzes likme Lielbritānijā joprojām ir par 1.5% augstāka nekā Eirozonā, un par 2.5% augstāka nekā ASV. Savukārt Eiropas Centrālā Banka, savā 10. jūlija sanāksmē nolēma atstāt bāzes likmi nemainīgu, 2% apmērā. Šāds lēmums sakrita ar iepriekšējām ekspertu prognozēm. Nākamais likmes samazinājums 25 punktu apmērā tiek sagaidīts septembra sākumā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra