Arnis.Malbergs@unibanka.lv, Tirgus un nozaru analīzes nodaļa A/S Latvijas UnibankaAugstākais kurss: 1.1404 EUR/USD Zemākais kurss: 1.1221 EUR/USD Pārskata periodā EUR/USD kurss svārstījās 180 punktu intervālā, un tā vērtība pret eiro pieauga par 25 punktiem. Pārskata nedēļas galvenais notikums bija ASV centrālās bankas FRS sanāksme 12. augustā. Lai arī tirgus lielā vienprātība sagaidīja, ka bāzes likme netiks mainīta, tomēr ar īpašu interesi tika gaidīts FRS komentārs par inflācijas samazināšanos un ekonomikas izaugsmi. Pārskata periods sākās ar eiro vērtības kāpumu, kam pamatā bija tehnisko faktoru izraisīta dolāra pārdošana, ko varētu saistīt ar ievērojama apjoma valūtas opciju termiņa beigšanos pašā pārskata perioda sākumā. Tomēr tai pat dienā dolārs spēja atgūties, pateicoties veiksmīgajai 10-gadīgo ASV valdības parādzīmju izsolei 18 miljardu dolāru apmērā. Pārskata perioda sākumā tika publicēti arī pozitīvi nodarbinātības un produktivitātes dati. Jauno bezdarbnieku pieteikumu skaits pēdējā jūlija nedēļā bija samazinājies līdz 390,000, kas ir mazāk nekā tika iepriekš prognozēts, savukārt ražošanas produktivitāte, neiekļaujot lauksaimniecību, šī gada otrajā ceturksnī bija pieaugusi par 5.7%, pārspējot 4.1% kāpuma prognozi. Tirgus visai neizlēmīgi reaģēja uz šo datu publikāciju. Par iemeslu tam varētu būt šo ziņojumu neviennozīmīga ietekme uz valsts ekonomiku, jo lieliskais produktivitātes kāpums varētu būt saistīts ar nodarbinātības samazināšanos, uzņēmumiem cenšoties maksimāli izmantot esošās ražošanas jaudas. Tuvojoties FRS sanāksmei arī tirgus aktivitāte mazinājās, ko varētu saistīt ar tirgus interesi par FRS sniedzamo ekonomikas novērtējumu un tajā pastāvošajiem riskiem. Tā rezultātā pie nelieliem darījumu apjomiem, kas saistīti arī ar vasaras sezonu, dolārs šīs sanāksmes gaidās piedzīvoja gan kāpumus, gan kritumus. Pēc FRS sanāksmes dolārs atkal pakāpās, jo centrālā banka atstāja bāzes likmi nemainīgu, norādot, ka ekonomika uzrāda izaugsmes pazīmes, tai pat laikā joprojām pastāv “nelieli nevēlamas tālākas cenu samazināšanās draudi.” Kā pozitīvu faktoru banka minēja uzņēmumu un patērētāju izdevumu palielināšanos, savukārt nodarbinātības sektors joprojām uzrāda neviennozīmīgus datus. Tādēļ ekonomiskās izaugsmes perspektīvu banka novērtēja kā neitrālu. Pašās pārskata perioda beigās eiro tomēr spēja pakāpties pret dolāru, jo līdz ar mazumtirdzniecības apjomu pieaugumu, kas kārtējo reizi apliecina ekonomikas atveseļošanos, tirgus metās pārdot ASV valdības parādzīmes, lai investētu akciju tirgū, kas pozitīvas ekonomiskās perspektīvas apstākļos sola augstāku atdevi. Tā rezultātā parādzīmju cena strauji samazinājās, ienesīgumam pietuvojoties pēdējā gada augstākajam līmenim. Tā kā patēriņa aizņēmumu likmes ASV ir piesaistītas valsts parādzīmju likmēm, tad pastāv draud, ka procentu likmju kāpums varētu mazināt aizņēmumu apjomus un pārtraukt ASV ekonomikas atveseļošanos jau pašā tās sākumā. Kā papildus faktors, kas varētu samazināt dolāra vērtību jāmin arī augošais tekošā konta deficīts, kurš sagaidāms, ka tikai palielināsies līdz ar ASV ekonomikas atveseļošanos. Tikmēr lielākā daļa ASV ekonomistu ir palielinājuši ekonomikas izaugsmes prognozi un paredz, ka šī gada trešajā ceturksnī ASV ekonomika pieaugs par 3.7%, salīdzinājumā attiecīgo pagājušā gada periodu. Tajā pat laikā ziņas no Eirozonas norāda uz ekonomikas sarukumu šī gada otrajā ceturksnī Itālijā un Vācijā - par 0.1% un Nīderlandē par 0.5%, visām trim valstīm ieslīgstot recesijā, jo to ekonomikas samazinās jau otro ceturksni pēc kārtas. Tā rezultātā šī gada otrajā ceturksnī visa reģiona tautsaimniecība ir piedzīvojusi stagnāciju pēc 0.1% izaugsmes pirmajā ceturksnī. Kā galveno ekonomikas apjomu samazināšanas iemeslu Eirozonas lielākajā ekonomikā Vācijā jāmin eksporta samazināšanos stiprā eiro dēļ, kā arī nepietiekamo iekšējā patēriņa pieaugumu, kas nespēja kompensēt eksporta kritumu. Arī tuvākā gada izredzes Vācijai izskatās visai drūmas, jo tiek lēsts, ka va

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra