Uzņēmumi naudai nepiesakās

Finanses
2015. gada 15. jūnijs 07:52

Apvārsnis 2020 maksā par inovatīvu pieeju, bet uzņēmumiem trūkst ideju
, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.


Visu laiku vērienīgākā Eiropas Savienības (ES) inovāciju programma Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) spiež pētniekus un uzņēmējus sadarboties. Programmas kopējais budžets ir 80 mljrd. EUR plus valsts un privātais kapitāls. Ar nepacietību tiek gaidīts rudens, kad atvērs nākamo divu gadu programmas un izsludinās jaunus konkursus. Latvijas zinātnieki un inovatīvie uzņēmumi startē mērķtiecīgi un tiek pie atbalsta, bet tādu ir ārkārtīgi maz. Iepriekšējā budžeta periodā Latvija šai jomā pēc piesaistītā finanšu apjoma ierindojās priekšpēdējā vietā.


Straujai izaugsmei


Tā kā Eiropā ir samērā maz rūpniecībā nodarbinātu pētnieku (tie veido tikai 45% no kopējā zinātnieku apjoma, salīdzinot ar 78% ASV, 74% Japānā un 62% Ķīnā), programma Apvārsnis 2020 ir veidota, lai veicinātu divvirzienu mobilitāti starp akadēmisko un uzņēmējdarbības vidi. Programmas pretenzija ir radīt kompaktu saiti starp inovatīvu ideju un tās realizāciju, nogādājot ideju no laboratorijas tirgū maksimāli īsā periodā.


Tajā pašā laikā programma veido vienotu Eiropas pētniecības telpu, nodrošinot pētījumu rezultātu brīvu apriti. Lielākoties programmas dalībnieki ir pētnieku konsorciji jeb, mazākais, trīs juridisku personu grupa. Konsorcija prasība stimulē dalīšanos pieredzē un kalpo līdzekļu izšķērdēšanas riska mazināšanai saistībā ar pētījumu dublēšanu dažādās ES laboratorijās. 


Par programmas dalībniekiem var kļūt arī uzņēmumi, kuriem ir vīzija, izpratne un vēlme paaugstināt savu izaugsmes potenciālu. 2014.–2015. gadā maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) tika novirzīti 500 miljoni eiro. Loģika ir vienkārša – ja uzņēmums ir inovatīvs, tā efektivitāte un konkurētspēja palielinās, tas rada jaunas darbavietas un aptver jaunus tirgus. Tiek lēsts, ka šādā uzņēmumā katrs ES ieguldītais eiro rada pievienoto vērtību 13 eiro apmērā, un tiek sagaidīts, ka šādi līdz 2020. gadam, palielinot ieguldījumu apjomu līdz 3% no IKP, tiks radīti 3,7 miljoni jaunu darbavietu. Pētniecībai ES finansējuma apjoms ir līdz pat 100% visu attiecināmo izmaksu. 


Inovācijām tas aptver 70% attiecināmo izmaksu, taču tas var tikt palielināts līdz 100% bezpeļņas organizācijām. Netiešās attiecināmās izmaksas tiek segtas 25% apmērā no pamatlikmes. Līdz ar to programmai popularitāte ir liela, bet palielinās arī konkurence.

Visu rakstu Uzņēmumi naudai nepiesakās lasiet 15. jūnija laikrakstā Dienas Bizness.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra