Jau otro ceturksni pēc kārtas pieaudzis gan nefinanšu sabiedrību, gan mājsaimniecību pieprasījums pēc aizdevumiem, liecina eirozonas banku veiktās kreditēšanas 2015. gada septembra apsekojums Latvijas bankās.

Kredītiestādes, kas atviegloja kredītu standartus un nosacījumus, novēroja arī lielāku pieprasījuma kāpumu pēc aizdevumiem. Turpretī kredītiestādes, kas nemainīja kredītu standartus vai nosacījumus, arī nenovēroja un nesagaidīja pieprasījuma pārmaiņas.

Nefinanšu sabiedrību pieprasījums pēc aizdevumiem un kredītlīnijām 2015. gada 3. ceturksnī turpināja augt pusē no aptaujātajām kredītiestādēm: vienas kredītiestādes sniegtā atbilde norādīja uz lielo nefinanšu sabiedrību pieprasījuma kāpumu pēc ilgtermiņa aizdevumiem un otras – uz mazo un vidējo nefinanšu sabiedrību pieprasījuma pieaugumu pēc īstermiņa aizdevumiem.

Novērotais nefinanšu sabiedrību pieprasījuma kāpums pēc aizdevumiem 2015. gada 3. ceturksnī bija nedaudz mazāks nekā iepriekšējā ceturksnī, informē Latvijas Banka.

Pusē no aptaujātajām kredītiestādēm nefinanšu sabiedrību pieprasījumu pēc aizdevumiem un kredītlīnijām 3. ceturksnī veicināja to vēlme vairāk finanšu līdzekļu ieguldīt pamatlīdzekļos, kā arī krājumos un apgrozāmajos līdzekļos. Viena kredītiestāde norādīja, ka nefinanšu sabiedrībām vairāk aizdevumu bija nepieciešams, lai finansētu apvienošanos/pārpirkšanu un pārstrukturēšanu.

Arī nākamajā ceturksnī lielākā daļa aptaujāto kredītiestāžu gaida nefinanšu sabiedrību pieprasījuma kāpumu pēc ilgtermiņa aizdevumiem: divas kredītiestādes uzskata, ka augs mazo un vidējo nefinanšu sabiedrību pieprasījums pēc ilgtermiņa aizdevumiem, bet viena kredītiestāde nenorādīja nefinanšu sabiedrību lielumu.

Puse kredītiestāžu norādīja, ka novērojušas pieprasījuma kāpumu pēc aizdevumiem mājsaimniecībām mājokļa iegādei, un ceturtā daļa kredītiestāžu – pieprasījuma kāpumu pēc mājsaimniecību patēriņa kredītiem un pārējiem kredītiem. Kā faktoru, kas veicina mājsaimniecību pieprasījumu pēc aizdevumiem mājokļa iegādei, kredītiestādes minēja dalību Mājokļu galvojumu programmā Altum, kā arī pašu īstenotās informatīvās kampaņas. Savukārt mājsaimniecību pieprasījuma pieaugumu pēc patēriņa kredītiem un pārējiem kredītiem, kā norādīja viena kredītiestāde, veicināja patēriņa konfidences kāpums, kā arī izdevumu pieaugums ilglietojuma patēriņa precēm (automobiļiem un mēbelēm). Viena kredītiestāde gaida mājsaimniecību pieprasījuma kāpumu pēc aizdevumiem mājokļa iegādei un viena – pēc patēriņa kredītiem un pārējiem kredītiem.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra