Vairāk nekā puse jeb 54,1% respondentu pauž pārliecību, ka jebkura Latvijai piederoša stratēģiski nozīmīga uzņēmuma nonākšana ārzemju īpašnieka rokās ir vērtējama negatīvi, liecina pētījumu kompānijas Latvijas Fakti oktobrī veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti.

Pretējās domās ir 33,3% Latvijas iedzīvotāju, un vēl 12,6% aptaujāto nespēj noformulēt savu viedokli.

Vairāk nekā puse aptaujāto par Latvijas drošībai svarīgāko Latvijas tautsaimniecības nozari uzskata lauksaimniecību un mežsaimniecību; otrajā vietā respondenti liek enerģētiku un energoapgādi; tai seko tādas nozares kā transports un loģistika, pārtikas ražošana, rūpniecība, kā arī komunikācija un sakari.

Visnegatīvāk pret Latvijai stratēģiski nozīmīgu uzņēmumu nonākšanu ārzemju īpašnieku rokās ir noskaņoti respondenti ar augstāko izglītību (62%). Parasti respondenti ar augstāko izglītību, vērtējot dažādus ar tautsaimniecību saistītus jautājumus, pauž liberālākus uzskatus un ir visumā labvēlīgāk noskaņoti pret ārvalstu investoriem. Iespējams, ka viņu viedokli iespaidojis jautājuma formulējumā ietvertais uzņēmuma raksturojums — Latvijai piederošs stratēģiski nozīmīgs uzņēmums.

Gan latvieši, gan cittautieši ir pārliecināti, ka valstij stratēģiski nozīmīgiem uzņēmumiem jāpaliek pašu rokās. Latvijai piederošu stratēģiski nozīmīgu uzņēmumu nonākšanu ārzemju īpašnieku rokās negatīvi vērtē gan latvieši (57,8% — negatīvi; 32,1% — pozitīvi), gan cittautieši (46,9% — negatīvi; 35,8% — pozitīvi).

Vērtējot to, kā varētu mainīties Latvijas uzņēmumu darbība pēc tam, kad tie būtu nonākuši ārzemju īpašnieku rokās, iedzīvotāji visnegatīvāk vērtē iespēju, ka uzņēmums var nonākt Krievijas uzņēmēja rokās. 39,9% aptaujāto uzskata, ka gadījumā, ja jaunais īpašnieks nāktu no ES, uzņēmuma darbība uzlabotos, un vēl 27,4 % domā, ka tā darbība paliktu bez izmaiņām, tikai 13,3% domā, ka uzņēmuma darbība pasliktinātos. Līdzīgi respondenti prognozē izmaiņas uzņēmuma darbībā gadījumā, ja tas nonāktu ASV uzņēmēju īpašumā. Savukārt tikai 27,4% respondentu pauž pārliecību, ka Latvijas uzņēmuma darbība uzlabotos arī tad, ja tas nonāktu Krievijas uzņēmēju īpašumā, savukārt 29,6% respondentu pieturas pie pretēja viedokļa, jo domā, ka šādā gadījumā uzņēmuma darbība pasliktinātos.

Aptauja veikta laikā no 2015. gada 9. oktobra līdz 19. oktobrim, un tajā kā respondenti piedalījās 1050 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Visa informācija tika iegūta tiešās intervijās respondentu dzīves vietās visā Latvijā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra