Otrdien valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos priekšlikumus par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtības un nomas maksas noteikšanas metodikas pilnveidošanu, kas uzņēmējdarbību ļaus plānot ilgtermiņā, informē VARAM. 

VARAM sagatavotie priekšlikumi veicinās ekonomisko aktivitāti, uzlabos uzņēmējdarbības vidi, padarot to pievilcīgu gan vietējiem, gan ārvalstu komersantiem, tādejādi ilgtermiņā paaugstinot kopējo uzņēmējdarbības vides konkurētspēju.

Tiek paredzēts veikt izmaiņas saistībā ar publiskas personas iespējām sniegt atbalstu komercdarbības veicējiem samazinātas nomas maksas veidā, nomājot publiskai personai piederošu mantu. Tajā ietvertais atbalsta princips – iespēja sniegt atbalstu samazinātas nomas maksas veidā (līdz 50%) nekustamā īpašuma nomniekam – nozīmē, ka nomnieks rada jaunas darba vietas vai veic finansiālus ieguldījumus nomas objekta infrastruktūras attīstībā. Tā rezultātā samazināsies komersantu izmaksas par infrastruktūru, radot iespēju finanšu resursus ieguldīt ražošanas procesā. Šāda atlaide paātrina plānotā investīciju projekta atmaksāšanas periodu, radot labvēlīgākus apstākļus uzņēmējdarbības, piemēram, ražotnes turpmākai paplašināšanai.

Vienlaikus šie priekšlikumi ir daļa no īstenotā atbalsta reģionālai attīstībai – 2014.-2020. Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras sakārtošanai pašvaldībās ar mērķi radīt jaunas darba vietas un piesaistīt privātās investīcijas reģionu attīstībai.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra