Valsts akciju sabiedrība Latvijas Hipotēku un zemes banka (turpmāk tekstā – Hipotēku banka) paziņo, ka Hipotēku bankas valde 2007.gada 9.janvārī pieņēmusi lēmumu (valdes sēdes protokols Nr.2):

1. 2007.gada 15.februārī samazināt AI sērijas (ISIN kods LV0000800118) hipotekāro ķīlu zīmju emisijas apjomu no LVL 2,000,000.- (divi miljoni Latvijas lati) uz LVL 1,050,000.- (Viens miljons piecdesmit tūkstoši Latvijas lati) saskaņā ar Hipotekāro ķīlu zīmju likuma 6.panta sesto punktu un AI sērijas hipotekāro ķīlu zīmju prospekta 3.5.2. punktu, dzēšot ķīlu zīmes, ko Hipotēku banka iegādājusies vērtspapīru otrreizējā tirgū.

2. 2007.gada 15.februārī dzēst visu BB sērijas (ISIN kods LV0000800241) hipotekāro ķīlu zīmju emisiju saskaņā ar BB sērijas hipotekāro ķīlu zīmju prospekta 3.7.6.1. punktu par to nominālvērtību.

Lēmums pieņemts pamatojoties uz Valsts akciju sabiedrības Latvijas Hipotēku un zemes banka 2004.gada 4.februāra ārkārtas akcionāru pilnsapulces (protokols Nr.1, 4.punkts) lēmumu "Par pilnvarojumu Hipotēku bankas valdei".

R. Paņko
Valdes loceklis
Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra