Otrdien, 14. februārī, Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Finanšu ministrijas izstrādātais likumprojekts Grozījumi likumā par privātajiem pensiju fondiem, informē FM.

Likumprojekts paredz papildināt noteikto personu loku, kuras var būt atklātā pensiju fonda dibinātāji (akcionāri), un vienlaikus stiprinātu privāto pensiju fondu pārvaldības principus un palielinātu atklāto pensiju fondu kapitāla prasības.
Likumprojekts paredz Privāto pensiju fondu likumā papildināt noteikto privāto pensiju fondu dibinātāju un akcionāru loku ar jaunu subjektu – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci pārvaldes pakalpojumu sniegšanai dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī.

Likumprojektā paredzēts noteikt papildu prasības attiecībā uz pensiju fonda pārvaldi – valdi un padomi, un pensiju fonda darbiniekiem ar mērķi novērst interešu konflikta rašanos Likuma izpratnē saistībā ar pensiju fonda pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšanu vai turēšanu. Uz doto brīdi ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ir pensiju fonda pensiju plānu līdzekļu pārvaldītāji un pēc šo grozījumu spēkā stāšanās varēs būt arī pensiju fonda akcionāri (dibinātāji).

Tāpat likumprojekts paredz mainīt prasības attiecībā uz apmaksātā pamatkapitāla apmēru atklātajam pensiju fondam.Tas piedāvā tikai noteikto iemaksu plānu bez garantēta ienesīguma vai šajā plānā neparedz biometrisko risku segumu. Mērķis tam ir nodrošināt, ka pensiju fondam ir pietiekami ienākumu avoti pensiju fonda izdevumu segšanai un pensiju fonda finansiālo stabilitāti ilgtermiņā, un noteikt pārejas periodu kapitāla prasību izpildei.

Vienlaikus, likumprojekts paredz precizēt pantu par pensiju plāna aktīvu ieguldīšanas principiem un noteikumiem, atbilstoši spēkā esošajam finanšu tirgus regulējumam. Tādā veidā tiktu novērstas neskaidrības tā piemērošanā praksē un nesašaurinātu iespējamo ieguldījumu loku.

Latvijā reģistrēto atklāto pensiju fondu līdzekļu pārvaldītāji ir Latvijā licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kas pārvalda arī valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra