Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir pienākums sniegt kredītinformācijas birojam informāciju par nodokļu maksātāja (fiziskās personas) ienākumiem pēc attiecīga kredītinformācijas biroja pieprasījuma, šodien nolēma valdība.

Kredītinformācijas birojam pirms pieprasījuma pieteikšanas VID ir jāpārliecinās, ka ir ievēroti Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktie nosacījumi informācijas sniegšanai, proti, kredītinformācijas lietotāja klients vai iespējamais klients sniedza piekrišanu (tostarp rakstveida) kredītinformācijas lietotājam informācijas saņemšanai no VID vai šīs tiesības izriet no noslēgtā klienta līguma, vai, ja pastāv cits Fizisko personu datu aizsardzības likumā minētais nosacījums, kas ļauj veikt fiziskas personas datu apstrādi.

Minēto informāciju kredītinformācijas birojs varēs pieprasīt VID, ja to pieprasa kredītinformācijas lietotājs ar mērķi veikt iespējamā vai esošā kredītinformācijas lietotāja klienta kredītspējas vērtēšanu vai šī kredītinformācijas lietotāja kredītriska pārvaldībai.

Saņemot no VID Informācijas sistēmas informāciju par nodokļu maksātāja (fiziskās personas) ienākumiem, kredītinformācijas birojs kā datu pārzinis veiks personas datu apstrādi, nododot to kredītinformācijas lietotājam, nemainot tās saturu.
Kredītriska pārvaldībai informāciju varēs pieprasīt tie kredītinformācijas lietotāji, kuriem tāds pienākums ir noteikts normatīvajos aktos. Pašlaik tās ir kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras ir iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija Regulas izpratnē.

Lai nodrošinātu no VID sistēmas nepieciešamās informācijas nodošanu kredītinformācijas birojiem par visu fizisko personu visa veida ienākumiem un izziņas kredītu saņemšanai par vidējiem ienākumiem, VID izmaksas informācijas saņemšanai no Datu valsts inspekcijas un VID informācijas sistēmas pielāgošanai 2015.gadā un pakalpojuma sniegšanai 2016.gadā un 2017.gadā ir plānotas 212 670 eiro apmērā.

Jau ziņots, ka šī gada 1.janvārī spēkā stājas Kredītinformācijas biroja likums.

Likumā noteikti kredītinformācijas biroja darbības un kredītinformācijas apstrādes nosacījumi, kredītinformācijas glabāšanas termiņi, kā arī kredītinformācijas izsniegšanas noteikumi un atbildība par kredītinformācijas apstrādi.

Kredītinformācijas biroji būs speciāli licencēti komersanti, un to darbības mērķis būs apstrādāt datus, kas ļautu saimnieciskās darbības veicējiem, kas ir kredītbiroja dalībnieki, pirms līguma noslēgšanas novērtēt iespējamā klienta kredītspēju (spēju uzņemties finansiālās saistības).

Likumā paredzēts, ka kredītbiroji būs tiesīgi apkopot kredītinformāciju no kreditoriem (saimnieciskās darbības veicējiem) par saistību izpildes pārkāpumiem (parādiem), kā arī no attiecīgām Valsts informācijas sistēmām, kuru informācija jau pašlaik tiek ņemta vērā, vērtējot personas kredītspēju. 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra