Kopumā kārtējās valsts amatpersonas deklarācija par 2014.gadu ir jāiesniedz 56,24 tūkstošiem valsts amatpersonu, taču līdz 30.martam ir iesniegtas 42,84 tūkstoši deklarāciju jeb 76,2% no kopējā iesniedzamo deklarāciju skaita.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka saskaņā ar likumā Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā noteikto valsts amatpersonām kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas ir jāiesniedz līdz trešdienai, 1.aprīlim. Valsts amatpersonām šogad deklarācijā ir jānorāda papildu informācija, taču vienlaikus deklarācijā automātiski var iegūt datus, kas par attiecīgo valsts amatpersonu pieejami dažādās valsts informācijas sistēmās.

Šogad ir arī vienkāršota valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšana - pēc attiecīgās sadaļas atvēršanas tajā iespējams iegūt informāciju, kas par minēto personu pieejama dažādās valsts informācijas sistēmās un ir nepieciešama deklarācijas aizpildīšanai (par īpašumā vai kopīpašumā esošiem nekustamajiem īpašumiem, kas reģistrēti zemesgrāmatā; par īpašumā vai valdījumā esošiem transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija pārziņā esošā valsts informācijas sistēmā; par gūtajiem ienākumiem, kas deklarēti VID, un dati par laulāto, vecākiem, brāļiem, māsām un bērniem, kas pieejami Iedzīvotāju reģistrā.

Precizēt jau iesniegtās deklarācijas var, rakstveidā vēršoties VID un pamatojot precizējumus, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc deklarācijas publiskojamās daļas publiskošanas elektroniskā veidā VID mājaslapā esošajā publiskojamo datu bāzē.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra