Vietējās rīcības grupām zivsaimniecības jomā nākamajā plānošanas periodā būs pieejams atbalsts vairāk nekā 70 miljonu eiro apmērā, paredz valdības akceptētais noteikumu projekts Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai.

Noteikumu projekts nosaka atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai zivsaimniecībā, tostarp mazo ostu attīstībai. Kopējais pieejamais publiskais finansējums būs 320 000 eiro apmērā, no kā 217 600 eiro ir Eiropas Savienības (ES) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai finansējums un 102 400 eiro - Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) valsts līdzekļu finansējums. To saņems vietējās rīcības grupas, kurām tiks apstiprināts projekta iesniegums.

Savukārt vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai LAP pasākumā būs pieejams publiskais finansējums 69,58 miljonu apmērā, no kura 47,31 miljons ir ES fonda (ELFLA) finansējums un 22,26 miljoni eiro - valsts finansējums.

Noteikumu projektā paredzēts arī vietējās rīcības grupu dalījums kategorijās atbalsta saņemšanai, tomēr, ņemot vērā, ka gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, gan arī pašvaldībām ir iebildumi pret dalījumu, par jautājumu vēlreiz tiks rīkotas diskusijas un saskaņošanas.

Pašvaldības pauž bažas, ka, apstiprinot jauno kārtību, cietīs mazās ostas Rīgas līča un Kurzemes piekrastē, kurās tradicionāli nodarbojas ar zivsaimniecību. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji sēdē vērsa uzmanību, ka šīm ostām tikšot mazāks finansējums salīdzinājumā ar tām rīcības grupām, kurās iekļautas trīs republikas nozīmes pilsētas.

Vietējās rīcības grupas ir nevalstisko organizāciju veids, kur sadarbojas vietējo pašvaldību pārstāvji, lauksaimnieki vai zivsaimnieki un nevalstiskās organizācijas. Zivsaimniecības jomā patlaban darbojas 39 vietējās rīcības grupas.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra