Akciju sabiedrības Ventspils nafta valde uzskata, ka viena akcionāra lielāks kontrolpaketes īpatsvars uzlabos Sabiedrības darbības efektivitāti un turpmāko attīstību, liecina VN paziņojums Nasdaq Riga.

19.oktobrī VN vairākuma akcionārs Euromin Holdings (Cyprus) Limited izteica obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu par atlikušo VN pamatkapitālu. Piedāvājums tika veikts saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 15.oktobra lēmumu Nr.172. Izteiktā piedāvājuma vienas akcijas cena ir 4,56 eiro.

Valde ir novērtējusi piedāvājumu, izvērtējot vai tas atspoguļo uz to attiecināmo VN akciju patieso vērtību. Šim nolūkam valde ir aprēķinājusi VN aktīvu vērtību, kas, balstoties uz revidēto konsolidēto 2014.gada pārskatu, tiek lēsta aptuveni 326,250 miljonu eiro apmērā. No tā izrietošā vienas VN akcijas vērtība ir 3,12 eiro. Valdes skatījumā piedāvājums ar vienas akcijas cenu 4,56 eiro nozīmē būtisku patiesās cena palielinājumu VN akcijām. Valde atzīmē, ka obligāto atpirkšanas piedāvājumu cenu Latvijā regulē Finanšu instrumentu tirgus likums.

Akciju atpirkšanas rezultātā akcionārs Euromin Holdings (Cyprus) Limited vēl vairāk palielinās savu dalību VN pamatkapitālā. Tādējādi valde ir nolēmusi, ka šis piedāvājums ir VN interesēs. Valde norāda,ka sabiedrības darbības apjoma, sabiedrības atrašanās vietas maiņa vai esošo darba vietu samazināšana šobrīd nav plānota.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra