Talsu novada Upesgrīvā atklāta jauna ēka speciālās internātpamatskolas vajadzībām.

Projekta ietvaros izremontētas septiņas mācību telpas skolas ēkas 2. un 3. stāvā, un notikusi dzīves iemaņu, tostarp mājturības klases un internāta korpusa rekonstrukcija, kas veikta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Jau 2011.gada aprīlī noslēgts līgums ar SIA Talsu spriegums par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību. Būvniecību veica SIA CVS. Projekta kopējās izmaksas vairāk nekā 284 tūkstoši latu, tai skaitā ERAF finansējums 98,3 tūkst.Ls, informē Talsu novada pašvaldība.

Skolā mācās 80 skolēnu, daļa no viņiem visu nedēļu pavada skolas telpās. Tā kā jauns internāts ar 28 gultas vietām bija ļoti nepieciešams, atzīst skolas vadība.

Vienlaikus ekspluatācijā nodota arī skolas jaunā katlu māja, kas uzcelta par Upesgrīvas speciālās internātpamatskolas finanšu līdzekļiem no valsts mērķdotācijām skolas saimnieciskajām vajadzībām.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra