Ar Apvienoto Kurzemes fondu atbalstu tiek rekonstruēta viena no unikālajām Latvijas vēsturiskajām koka celtnēm - Krūtes baznīca.

Pēc kultūrvēsturnieka Imanta Lancmaņa ieteikuma vācu kultūras mantojuma saglabāšanas programmas ietvaros pērn uzsākta Krūtes baznīcas sanācija, informē Apvienoto Kurzemes fondu priekšsēdētājs, barons Pēters fon Korfs.

Krūtes baznīca ir rets Kurzemes koka arhitektūras piemērs ar vērtīgu iekšējo apdari, celta 1642.gadā. Prioritāte bija jumta atjaunošana, kuru izdevās pabeigt vēl pirms ziemas iestāšanās. Lielāko daļu nepieciešamo līdzekļu piešķīra Vācijas federālā
valdība. Fondi uzņēmās atlikušo finasējuma daļu un projekta organizāciju, projekta vadību veica Latvijas ev. lut. baznīcas nekustamā īpašuma nodaļa Pastorāts. 2013.gada martā  uzsākta mūru un pamatu sanācija, ko arī lielākoties finansēs Vācijas valdība programmas Arhitektūras un kultūras pieminekļu saglabāšana Austrumeiropā ietvaros.

Apvienotie Kurzemes fondi izveidoti, pildot baroneses Adas fon Manteifeles, grāfienes Apraksinas 1914.gadā testamentā izteikto novēlējumu Kurzemes bruņniecībai. Apvienotie Kurzemes fondi atjauno vācu kultūras mantojumu, kā arī atbalsta trūkumā nonākušus Kurzemes bruņniecības locekļus visā pasaulē. Fondu galvenā mītne ir Minhenē. Tos vada 14 fonda padomes locekļi, kas darbojas brīvprātīgi.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra