«Akciju sabiedrībai BMGS nepastāv neviena Maksātnespējas likumā noteiktā maksātnespējas pazīme, būvfirmai ir pietiekami daudz līdzekļu, tā ir izpildījusi visas saistības un nekavē nevienas saistības izpildi. Līdz ar to apakšuzņēmēja – SIA 7 Projekts - Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā iesniegtais a/s BMGS maksātnespējas pieteikums nav pamatots un ir tikai mēģinājums izdarīt spiedienu uz BMGS, nevis tiesiskā ceļā risināt saimniecisku strīdu,» teikts šodien medijiem izplatītajā būvfirmas BMGS paziņojumā.

Kā vakar vēstīja aģentūra LETA, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa ierosinājusi Latvijas būvfirmas AS BMGS maksātnespējas lietu, liecina Maksātnespējas subjektu datu bāzē pieejamā informācija. Saskaņā ar datiem Tiesu informatīvajā sistēmā BMGS maksātnespējas pieteikumu iesniegusi SIA 7 Projekts.

Kā savā paziņojumā skaidro BMGS, summa, kuru vēlas saņemt SIA 7 Projekts, esot salīdzinoši neliela un veido tikai apmēram vienu divsimt divdesmito daļu no BMGS konsolidētā apgrozījuma, kas 2012. gadā bija aptuveni 40 miljoni latu. Akciju sabiedrības peļņa 2012. gadā ir bijusi aptuveni 1,5 miljoni latu.

Saimnieciskais strīds starp BMGS un 7 Projektu esot izveidojies par SIA 7 Projekts kā apakšuzņēmēja kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas projekta realizēšanas gaitā nekvalitatīvi veiktajiem darbiem. Kvalitātes problēmas esot konstatējis ne tikai ģenerāluzņēmējs – BMGS, bet arī darbu pasūtītājs - Saulkrastu komunālserviss.

«Ņemot vērā apstākli, ka patlaban BMGS ir iesaistījusies vairāku apjomīgu projektu realizēšanā un nevēloties radīt ažiotāžu, kas nepamatoti varētu iespaidot uzņēmuma reputāciju, 2013. gada 19. aprīlī BMGS noslēdza ar 7 Projektu izlīgumu, līdz ar to nepastāv nenokārtotas līgumiskas un ārpuslīgumiskas saistības ar apakšuzņēmēju. Diemžēl saskaņā ar pastāvošo likumdošanu tiesas sēde notiks, neraugoties uz panākto izlīgumu,» paziņojumā norāda BMGS.

«Ļoti skumji, ka likumdošana pieļauj ar maksātnespējas pieteikumiem izdarīt spiedienu uz uzņēmumu pirms strīda risināšanas tiesas ceļā, nekavē graut uzņēmuma reputāciju laikā, kad tiek būvēti nozīmīgi objekti un slēgti līgumi kā iekšējā, tā arī eksporta tirgos. Jā, pašlaik tiek slēgts nozīmīgs līgums ar lielu pasūtītāju Lietuvā, un es ceru, ka kaimiņvalsts uzņēmumu neietekmēs mēģinājumi notikušo pasniegt kā sensāciju, un, pieņemot lēmumu, tas balstīsies tikai uz objektīvu mūsu iespēju izvērtējumu,» pauž a/s BMGS valdes priekšsēdētāja vietniece Svetlana Afanasjeva.

Kā informējis Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas priekšsēdētājas palīgs Jānis Jaksons, tiesnesis Raimonds Buls minēto maksātnespējas lietu izskatīs 25.aprīlī plkst.13.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra