Jau šovasar nolemts sākt Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas unikālās jūgendstila ēkas renovāciju.

Šim nolūkam Liepājas dome nolēmusi piešķirt pusmiljonu latu. Finansējums tiks precizēts pēc publiskā iepirkumu rezultātiem.

Renovācijas 1.kārtā paredzēts atjaunot ēkas fasādi pret Ausekļa ielu, ēkas jumtu un jumta nesošās konstrukcijas, izveidot jaunas ģērbtuves un sporta telpu cokolstāvā, kā arī renovēt sporta zāli. Liepājas dome jau iepriekš bija piešķīrusi līdzekļus Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskajai apsekošanai, arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai un ēkas renovācijas tehniskā projekta izstrādei.

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju veica arhitekti K.Veinberga un J.Zviedrāns, ēkas renovācijas tehnisko projektu šogad izstrādāja SIA Wonderfull. Renovācijas uzsākšanai 2013.gadā piešķirts 501,8 tūkst.Ls.

Ir plānots piesaistīt arī ES finansējumu skolas vēsturisko gaiteņu restaurācijai aptuveni 150 tūkst. Ls apmērā. Šīs ES programmas ietvaros tiek īpaši atbalstīta koka un jūgendstila objektu un to interjera elementu atjaunošana un saglabāšana.

Liepājas valsts 1. ģimnāzijas ēka ir viens no izcilākajiem Eiropas augstāko standartu jūgendstila arhitektūras paraugiem, kurai skolu ēku arhitektūrā Latvijā līdzvērtīgu nav (izņemot ēku Rīgā, Strēlnieku ielā 4a, kura celta 1905. gadā pēc būvinženiera Mihaila Eizenšteina projekta). To atzinis RTU profesors J.Krastiņš savā pētījumā Liepājas jūgendstila arhitektūra.

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēka uzbūvēta laika posmā no 1909.-1912.gadam pēc arhitekta L.Melvila projekta kā Liepājas meiteņu ģimnāzija. Pamatakmens skolas ēkai likts 1910.gada 22.maijā. Jūgendstilā celtā skolas ēka pabeigta 1912.gadā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra