Jūnijā salīdzinājumā ar maiju vidējais būvniecības izmaksu līmenis Latvijā samazinājās par 0,9%. Būvmateriālu cenas pazeminājās par 2,1%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,3%. Savukārt strādnieku darba samaksa pieauga par 2,1%, informē Centrālā statistikas pārvalde.

Jūnijā būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu pazeminājums ceļu būves materiāliem.

Salīdzinot ar pagājušā gada jūniju, būvniecības izmaksas pieauga par 2,0%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 6,5%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 1,8%, būvmateriālu cenas – par 0,1%.

Gada laikā kopējo būvniecības izmaksu līmeni visvairāk ietekmēja būvmateriālu cenu kāpums transporta objektu būvē.

2013. gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2012.gada 2.ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 3,1%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 6,5%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 2,3% un būvmateriālu cenas – par 1,6%.

Šogad datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un ap 30 tirdzniecības uzņēmumi. Būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2012. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 79% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra