Ķīpsalas detālplānojums iekļauts Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojumā, paredz Rīgas domes apstiprinātie grozījumi Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

Izmaiņas skar krastmalu un ūdens teritoriju attīstību, Hanzas šķērsojuma trases un ar to saistīto ielu tīkla novietojumu. Tāpat izmaiņas saistītas ar Daugavas kreisā krasta telpisko risinājumu, kā arī atsevišķu zemesgabalu izmantošanas iespējām, informē Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji.

Noteikumi paredz prasības piestātņu, jahtu un laivu ostu veidošanai, krastmalu teritoriju izmantošanai, kā arī detalizētas prasības atsevišķām akvatorija daļām, kur iespējams attīstīt jahtu un laivu ostas un kompleksas ūdens telpu attīstības ieceres.

Pašvaldības pārstāvji norāda, ka grozījumu izstrādes gaitā kopumā izvērtēti 455 fizisko un juridisko personu priekšlikumi.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra