Liepājas dome vēlas piesaistīt vairāk nekā četrus miljonus latu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, lai labiekārtotu divas plašas teritorijas jaunu uzņēmumu veidošanai.

Dome atbalstīja projekta Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā sagatavošanu un iesniegšanu virssaistību finansējuma piesaistei aktivitātē Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai.

Projekta kopējās izmaksas tiek lēstas ap pieciem miljoniem latu, tostarp Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts 85% jeb 4,25 milj. latu, bet pašvaldības līdzfinansējums - 15% jeb 750 tūkst. latu.

Dome arī atvēlēja 70 tūkstošus latu projekta tehniskās dokumentācijas (tehniskā projekta, tehniskā projekta ekspertīzes), izmaksu ieguvuma analīzes, projekta pieteikuma izstrādei un tehniskā projekta uzraudzīšanai. Summa vēl tiks precizēta pēc iepirkumu rezultātiem.

Projekta mērķis ir izveidot vidi uzņēmējdarbības, rūpniecības un inovāciju attīstībai pilsētas industriālajās teritorijās, paaugstinot pilsētas un reģiona ekonomisko izaugsmi un radot jaunas darba vietas pilsētā.

Projekta ietvaros tiks rekonstruētas Meldru iela blakus Rīgas - Liepājas šosejai un Virssardzes iela Karostā, labiekārtota publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības veikšanai tām pieguļošajās teritorijās attiecīgi 3,7 un 10 ha platībā.

Ralizējot šo projektu, publiskās infrastruktūras sakārtošanā tiks iesaistītas būvfirmas, savukārt teritoriju paplašināšanas rezultātā būs iespējams piesaistīt jaunus uzņēmumus.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra