1. janvārī darbu uzsāks Autoceļu kompetences cents. Tajā Latvijas Valsts ceļi (LVC) un Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) sadarbosies pētniecisko darbu izstrādē, laboratoriju izmantošanā, zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņā, kā arī kopīgu Eiropas Savienības finansētu projektu pieteikumu sagatavošanā.

To paredz pirmdien, 16. decembrī, LVC valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes un RTU rektora Leonīda Ribicka parakstītais līgums par sadarbību zinātnes un profesionālās attīstības jomā.

Autoceļu kompetences centrs (AKC) izveidots uz LVC Ceļu laboratorijas bāzes, un tas sniegs starptautiski atzītus slēdzienus par autoceļu tehniskā stāvokļa un būvdarbu kvalitātes jautājumu novērtējumu, veiks autoceļu nozares pētniecības programmu vadību, piesaistot akadēmiskās mācību iestādes, konsultantu, projektēšanas un būvfirmas, kā arī līdzdarbojoties starptautiskos pētniecības projektos.

AKC novērtējums balstīsies uz instrumentāliem mērījumiem un būvmateriālu testiem, tāpat centrs sniegs tehniski pamatotus priekšlikumus kvalitātes līmeņa paaugstināšanai, cer līdz minimumam samazināt prasībām neatbilstošu autoceļu izbūves iespēju, racionāli un tehniski pamatos vietējo ceļu būvmateriālu izlietojumu, norādīja LVC pārstāvji.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra