Liepājas reģiona poligonā Ķīvītes, ko apsaimnieko SIA Liepājas RAS, nodotas ekspluatācijā apvienotās energošūnas un optimizētā biogāzes un infiltrāta savākšanas sistēma.

Energošūnu un infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas optimizācija ietvēra iepriekš neefektīvi izveidoto energošūnu apvienošanu. Līdz ar to nācās pārbūvēt arī biogāzes savākšanas sistēmu šūnu savienojuma vietā. Papildus ierīkota biogāzes savākšanas un regulēšanas stacija, kā arī veikta infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas optimizācija, kuras ietvaros infiltrāta attīrīšanas iekārtu jauda palielināta no 3 līdz 5 m3/stundā. Izbūvēts arī infiltrāta uzkrāšanas baseins, bet apvienotās energošūnas daļēji pārklātas ar tehnoloģiski nepieciešamu plēves pagaidu pārklājumu.

Līdz ar energošūnu un biogāzes un infiltrāta sistēmas optimizāciju tiks nodrošināta pietiekama jauda un radīti piemērotāki apstākļi atkritumu apglabāšanai, informē projekta īstenotāja SIA Liepājas RAS. Palielināsies arī savāktās biogāzes apjoms. Plēves pārklājums samazinās biogāzes izplūšanu atmosfērā, līdz ar to mazinot siltumnīcas efektu. Savukārt savāktais infiltrāts tiks attīrīts līdz dzeramā ūdens pakāpei, tādējādi poligona apkārtējā vidē novadot tikai tīru ūdeni bez piesārņojošām vielām, apgalvo Liepājas RAS ražošanas direktors Māris Grīnfelds.

Līguma kopējā summa ir 1,5 milj. latu. Būvniecību veica SIA SCO centrs, būvuzraudzību - Konsorcijs RAS.

Līgums tika noslēgts Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana ietvaros.

Projekts paredz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ietver Liepājas pilsētu, Aizputes, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas un Vaiņodes novadu. Kopējais iedzīvotāju skaits šajā teritorijā ir ap 160 tūkstošiem iedzīvotāju.

Projekta ietvaros plānots iegādāties arī dažādus agregātus poligona vajadzībām un izveidot atbilstošu infrastruktūru tehnikas uzglabāšanai.

DB rakstīja, ka atkritumu poligons nespēja izpildīt saistības, ko bija uzņēmies, pārdodot Oglekļa samazināšanas fondam (Carbon Found) vairāk nekā 130 tonnas izmešu jeb oglekļa emisiju ietaupījumu. Šo ietaupījumu Oglekļa samazināšanas fonds nopirka avansā, projektam piešķirot 2.477 milj. ASV dolāru. 2001. gadā Pasaules Bankas (PB) misija kritiski novērtēja Liepājas atkritumu poligona tehnisko projektu un izteica piezīmes par projekta gaitā pieļautajām atkāpēm. 2007. gadā PB skaidri norādīja, ka netiek pildītas saistības, ko paredz līgums ar Oglekļa fondu.
Līdz ar to tapa jauns projekts, lai labotu iepriekšējā projektā pieļautās kļūdas.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra