Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu par konkurences kropļošanu un cenu sadārdzināšanu kopumā vairāk nekā 300 iepirkumos sodīt 26 uzņēmumus, kas veic energobūvdarbus. Kopumā piemērots naudas sods vairāk nekā divu miljonu latu apmērā, kā arī izslēgšana no dalības iepirkumos viens gads. Jāmin gan, ka uzņēmumi šo Konkurences padomes lēmumu vēl var pārsūdzēt mēneša laikā. Tomēr padomes vadītāja Skaidrīte Ābrama norādīja, ka pierādījumi ir acīmredzami.

Aizliegtās vienošanās tezultātā konkurence tika deformēta 316 AS Latvenergo un AS Sadales tīkli rīkotos iepirkumos, trīs VAS Latvijas dzelzceļš, divos SIA LatRosTrans un vienā SIA Binders rīkotā iepirkumā. Šie pasūtītāji iegādājās elektroietaišu būvdarbus un elektromontāžas darbus.

Darbi pārsvarā tika īstenoti Latgalē un Vidzemē. Savukārt iepirkumu summas svārstījās no dažiem tūkstošiem līdz pusotram simtam tūkstošu latu.

Sodītie elektrobūvniecības uzņēmumi no 2006.gada līdz pat brīdim, kad Konkurences padome ierosināja pārkāpuma lietu, saskaņoja savu dalību konkrētajos iepirkumos, tādējādi likvidējot konkurenci un liedzot pasūtītājam iespēju saņemt zemāku, tirgus situācijai atbilstošu cenu.

Aizliegtā karteļa vienošanās tika īstenota pēc šādas shēmas – pretendents, kuram vienošanās rezultātā bija paredzēts uzvarēt, citiem pretendentiem nosūtīja vai nu jau sagatavotas tāmes, vai norādes par to, kādas cenas tiem būtu jāpiedāvā, vai arī nosūtīja pats savu tāmi, norādot, lai pārējie pretendenti savu cenu veido lielāku.

Ņemot vērā pārkāpuma ilgumu un būtisko nodarīto kaitējumu gan konkrētajiem pasūtītājiem, gan to klientiem, padome pārkāpumā iesaistītajiem uzņēmumiem piemērojusi ievērojamus naudas sodus. Sods tiek aprēķināts procentos no uzņēmuma iepriekšējā finanšu gada apgrozījuma, ņemot vērā pārkāpuma ilgumu un smagumu. Attiecīgi lielāks sods piemērots uzņēmumiem, kas piedalījās vairākos «kartelizētajos» iepirkumos. Procentuāli šīs lietas ietvaros Konkurences padome piemērojusi iestādes pastāvēšanas laikā bargākos sodus.

Visvairāk jeb 159 šāda veida iepirkumos piedalījies uzņēmums SIA Austrumu Energoceltnieks, kura iepriekšējais nosaukums bija SIA Būvenergoserviss. Piemērotais sods ir 41,96 tūkst. Ls. Tam seko SIA RIO ar 134 iepirkumiem un naudas sodu 194,17 tūkst. Ls un SIA Daugavpils Energoceltnieks ar 116 iepirkumiem un uzlikto naudas sodu 57,56 tūkst. Ls.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra