LU Akadēmiskā centra būvniecības iepirkumu vērtēs Eiropas Komisijā, Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Administratīvajā rajona tiesā, šodien izplatītā paziņojumā norāda Skonto būve.

«Iespējams, LU jaunā Akadēmiskā centra iepirkuma organizēšana saistīta ar apzinātu rīcību gūt personīgu labumu un projekta realizēšanu nāksies atmaksāt no valsts budžeta, nesaņemot paredzēto ES finansējumu, tāpēc Skonto Būve pieņēmusi lēmumu vērsties uzraugošajās institūcijās,» skaidro Skonto Būve valdes priekšsēdētājs Guntis Rāvis.

Lai izvērtētu LU Akadēmiskā centra rīkotā konkursa Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība objektivitāti, Skonto Būve vērsīsies Eiropas Komisijā un Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē. Kā arī Administratīvajā rajona tiesā tiks pārsūdzēts Iepirkuma uzraudzības biroja (IUB) lēmums, kas tika pieņemts pēc iepirkumā piedāvājumus iesniegušo pretendentu sūdzībām.

Skonto Būve uzskata, ka, iespējams, konkursa nolikums speciāli sagatavots tā, lai, neskatoties uz vairākkārtēju pārvērtēšanu, lētākais piedāvājums netiktu pieņemts jebkurā gadījumā.

Ņemot vērā, ka LU Akadēmiskā centra būvniecības iepirkums tiek daļēji finansēts no ERAF līdzekļiem, Skonto Būve vērsīsies Eiropas Komisijā un LR Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē, informējot tās par nepieļaujamo situāciju, kad apzināti netiek izvēlēts lētākais un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Skonto Būve lūgs pārbaudīt, vai organizētais iepirkums nav apzināta rīcība ar mērķi iegūt personisku labumu, kā arī lūgs izvērtēt riskus, kad projekta realizācijas izdevumi nākotnē tiek vērtēti kā neattiecināmie izdevumi, kurus pēc tam nāktos atmaksāt no valsts budžeta, nesaņemot finansējumu no ERAF.

«Lai arī IUB aizliedza slēgt līgumu ar dārgākā piedāvājuma iesniedzēju SIA Abora, tomēr arī IUB lēmums neparedz objektīvu pretendentu pārvērtēšanu. Tāpēc, lai pārvērtēšana notiktu objektīvi un, vērtējot Skonto Būve piedāvājumu tiktu ņemta vērā piedāvātā atlaide, Skonto Būve nolēmusi arī IUB lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā,» teikts paziņojumā.

IUB aizliedzis slēgt līgumu ar SIA Abora par LU Akadēmiskā centra Torņakalnā 1.kārtas tehniskā projekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību.

IUB iesniegumu izskatīšanas komisija ir izskatījusi SIA Skonto Būve, SIA Merks un pilnsabiedrības LNK Industries Group iesniegtās sūdzības par LU rīkoto atklāto konkursu Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība, atzinusi tās par daļēji pamatotām un pieņēmusi lēmumu aizliegt pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu ar noteikto uzvarētāju, kā arī uzdot mēneša laikā novērst komisijas konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot atklātā konkursā iesniegtos piedāvājumus.

IUB iesniegumu izskatīšanas komisija ir sniegusi detalizētu iepirkuma sakarā saņemto sūdzību analīzi, norādot, ka dažas no sūdzībām atzīstamas par daļēji pamatotām. Tā kā sūdzību pamatotība izvērtēta augstākajā juridiskās ekspertīzes līmenī, LU iepirkuma komisija analizē IUB pieņemto lēmumu un atbilstoši tam plāno iespējami drīz veikt konkursam iesniegto piedāvājumu pārvērtēšanu.

LU plāno novērst visas iespējamās vērtēšanas procesa nepilnības maksimāli īsā laikā, lai projekta īstenošana varētu turpināties bez aizķeršanās un paredzētais projekta īstenošanas termiņš - 2015.gada 30.jūnijs - netiktu ietekmēts.

LU iepirkumā tika saņemti piedāvājumi no četriem uzņēmumiem - Merks, Abora, pilnsabiedrības LNK Industries Group un Skonto būve. Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA Abora, atzīstot to par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, saskaņā ar nolikumu vērtējot šādus kritērijus - cena par projektēšanu un būvniecību; maksājumu ieturējuma apmērs ģenerāluzņēmēja līguma izpildes laikā; garantijas perioda ilgums objektam no nodošanas ekspluatācijā; pretendenta piedāvāto inženiersistēmu un iekārtu regulārās apkalpošanas izmaksu apjoms gadā.

LU Akadēmiskā centra 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apakšaktivitātes Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem projekta Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai un ERAF apakšaktivitātes Zinātnes infrastruktūras attīstība Valsts nozīmes pētniecības centru projektu ietvaros.

Iepirkumā maksimāli pieejamā summa ir 15 783 464 lati bez pievienotās vērtības nodokļa, tajā skaitā ERAF finansējums 13 463 701 lats, valsts budžeta finansējums - 1 055 581 lats, LU finansējums - 1 264 182 lati.

Torņakalna rajonā Latvijas Universitāte plāno izveidot modernu Akadēmisko centru ar vairākām ēkām, kas radītu ērtu, funkcionālu, ekonomisku un uz ilgtspējīgu attīstību orientētu mācību, darba un sadzīves vidi, kura kļūtu par mūsdienīgu zināšanu un jauno tehnoloģiju izpētes un apguves vietu ķīmijas, bioloģijas, medicīnas, ģeogrāfijas un Zemes zinātņu studijām un zinātniskajam darbam.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra