Pašvaldības sagatavojušas protesta vēstuli pret ieceri novadus ar reģionālās attīstības centriem izslēgt no iespējas saņemt ES fondu finansējumu lauku ceļiem.

21 Latvijas novadu pašvaldības vadītāji protestē pret to, ka no Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos, viņuprāt, nepamatoti izslēgti pagasti, kas administratīvi teritoriālās reformas gaitā ir iekļāvušies novados ar reģionālās attīstības centriem.

Projektā noteiktais mērķis veicināt pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām, pilnībā attiecas arī uz to novadu lauku teritorijām, kuros ietilpst reģionālās nozīmes centri, uzskata protestētāji. Gandrīz puse minēto novadu iedzīvotāju (10 novados – vairāk nekā puse) dzīvo lauku teritorijā, tur atrodas nozīmīgi lauksaimniecisko un mežsaimniecisko nozaru, kā arī citu nozaru uzņēmumi. Šo uzņēmumu sasniedzamībai ir būtiska lauku autoceļu rekonstrukcija, norāda Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Pašvaldību vadītāji uzskata, ka šāda pieeja neveicina ne lauku attīstību, ne valsts teritorijas līdzsvarotu un policentrisku attīstību kopumā, jo atbalsts tiks sniegts, piemēram, Pierīgas teritorijām un citu nacionālās nozīmes centru piepilsētām, bet no atbalsta izslēgta trešdaļa Latvijas lauku teritoriju tikai tādēļ, ka tās administratīvi atrodas vienā novadā ar reģionālās nozīmes centriem.

Protesta vēstuli Zemkopības ministrijai, Vides un reģionālās attīstības ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai adresējuši Kuldīgas novada, Aizkraukles novada, Alūksnes novada, Balvu novada, Bauskas novada, Cēsu novada, Dobeles novada, Gulbenes novada, Krāslavas novada, Limbažu novada, Līvānu novada, Ludzas novada, Madonas novada, Ogres novada, Preiļu novada, Saldus novada, Siguldas novada, Smiltenes novada, Talsu novada, Tukuma novada un Valkas novada pašvaldību vadītāji.

Kopīga vēstules parakstīšana notiks 11. septembrī Latvijas Pašvaldību savienības telpās

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra