Piesaistot Eiropas Savienības (ES) finansējumu, Rēzeknē sešās pašvaldības ēkās plāno veikt energoefektivitātes pasākumus, tostarp uzstādot vakuuma saules kolektorus.

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros tiks veikta ēku renovācija, ārsienu, cokola, bēniņu pārseguma siltināšana, izveidots jauns bituma jumta segums, nomainītas ārdurvis, apkures un ventilācijas sistēmas uzlabošana. Darbi notiks Kultūrizglītības centrā, bērnudārzos «Māriņa», «Bitīte» un «Zvaniņš», Rēzeknes valsts ģimnāzijā un Rēzeknes 2. vidusskolas piebūvē.

Projekta kopējās izmaksas ir 1,5 milj. latu, tostarp arī ERAF finansējums 1,3 milj. latu apjomā, valsts budžeta dotācija – 57,7 tūkst. Ls un pašvaldības budžeta līdzekļi – 173,2 tūkst. Ls.

Projekts tiks īstenots aktivitātes «Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai» ietvaros.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra