Iedzīvotāji, māju pārvaldnieki un citi interesenti var iepazīties ar dzīvojamo māju energoefektivitātes rādītājiem jaunizveidotā datu bāzē.

Ziņas par mājokļu energoefektivitāti pieejamas Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) interneta vietnē rea.riga.lv. Tajā atrodami dati par Rīgas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas pieslēgtas pilsētas centralizētai siltumapgādei.

Pašlaik datu bāzē ir iekļautas daudzdzīvokļu mājas, kuru apsaimniekošanu veic SIA Rīgas namu pārvaldnieks. Taču REA pārstāvji sola, ka pakāpeniski, sadarbojoties ar citiem daudzdzīvokļu māju pārvaldniekiem, saraksts tiks papildināts.

Datu bāzē uzrādīti visi faktiskie siltumenerģijas patēriņa dati par iepriekšējo kalendāro gadu - no janvāra līdz decembrim. No šiem datiem aprēķināts arī gada faktiskais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš uz mājas lietderīgās platības (dzīvokļi + izmantojamā nedzīvojamā platība) kvadrātmetru. Salīdzināšanai noteikts tāds pat vidējais rādītājs iepriekšējos gados kompleksi renovētajās Rīgas daudzdzīvokļu mājās.

Lai novērtētu mājas energoefektivitātes līmeni, savas mājas īpatnējo siltumenerģijas patēriņu noteiktā gadā ir jāizdala ar vidējo energopatēriņu tajā pat gadā kompleksi renovētā mājā. Rezultāts parādīs mājas faktisko energoefektivitāti un to mājā nelietderīgi pārtērēto un pārmaksāto siltumenerģijas apjomu procentos, kas veidojas, neveicot mājas komplekso renovāciju, norāda pašvaldības pārstāvji.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra