Liepājā no 16. augusta līdz 13. septembrim sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota detālā plānojuma projekta izstrāde pilsētas teritorijai Jūrmalas parka ziemeļu daļā starp Roņu ielu, Zvejnieku aleju, Kūrmājas prospektu un Baltijas jūras krasta līniju. Detālā plānojuma izstrādes mērķis ir uzņēmēja Andra Griģa iecere izbūvēt viesnīcu un sanatoriju minētajā teritorijā. Būvniecības priekšlikumā teikts, ka Jūrmalas parka ziemeļu daļā plānots izbūvēt modernu viesnīcu ar 200 numuriņiem. Kā skaidro uzņēmējs A. Griģis, šī projekta mērķis ir atjaunot pilsētas kūrorta tradīcijas, izveidojot pilna sanatorijas servisa atpūtas un rehabilitācijas centru. Uzņēmējs arī, veicot teritorijas izpēti, noskaidrojis, ka iepriekš minētajā teritorijā jau bijusi iecerēta viesnīcas būve, par to vēl šodien liecinot zemē iedzītie pāļi. Iepazīstoties ar viesnīcas un sanatorijas būvniecības ieceri, deputāti pieņēma lēmumu uzdot būvniecības ieceres autoriem izstrādāt teritorijas detālā plānojuma projektu, sedzot visus ar detālā plānojuma priekšlikuma izstrādi un apspriešanas procedūru nepieciešamos izdevumus. Detālā plānojuma projekta izstrāde paredz grozīt pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto atļauto zemes gabala izmantošanu no apstādījumu teritorijas uz sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritoriju. Pēc plānojuma izstrādes tā materiāli atkārtoti tiks nodoti publiskai apskatei un apspriešanai.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra