Ceturtdien ārkārtas domes sēdē Liepājas deputāti izskatīja vienu jautājumu - lēmuma projektu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Deputāti nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lielajā ielā 13 jeb - nepirkt bijušo universālveikala "Kurzeme" ēku. Pirkuma līguma cena - Ls 650 000. Kā deputātiem paskaidroja pircēja, a/s "Mēs Liepājai" pārstāvis Ivars Kesenfelds, iegādājoties šo ēku, uzņēmums veiks tās rekonstrukciju, lai atvērtu pārtikas un rūpniecības preču veikalu. Uzņēmējs solīja veikala ēkas rekonstrukcijas gaitā ierīkot arī publiski pieejamas tualetes, kas pilsētas centrā šobrīd ir slēgtas. Nekustamais īpašums Lielajā ielā 13 sastāv no četrstāvu mūra veikala ēkas un vienstāvu mūra noliktavas ēkas. Zeme zem ēkām 3544 kv.m. platībā pieder pašvaldībai.Liepājas dome vairākkārt no līdzšinējā īpašnieka SIA "BRE Liepāja" pieprasījusi iesniegt rīcības programmu par "Kurzemes" atjaunošanu un tam paredzēto investīciju apjomu. Tomēr tas netika izdarīts. 2003. gada 10. decembrī starp SIA "BRE Liepāja" un Domi tika noslēgts līgums par zemes nomu. Līgums bija spēkā 2003. gadā un noteica nomas maksas lielumu pilsētas kasē - Ls 6691,07 apjomā. Šī summa pilnā apmērā tika samaksāta šā gada 22. aprīlī, un nekustamā īpašuma nodokļa parāda par šo zemes gabalu nav.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra