Ne VNĪA, ne Daugavpils pilsētas domes rīcībā nav tādu finanšu līdzekļu, lai renovētu un rekonstruētu Daugavpils cietokšņa teritorijā esošās būves un kultūras pieminekļus. Tādēļ ar mērķi noskaidrot iespējamo investoru interesi par cietoksni nekustamo īpašumu tirgū, tas kā vienots arhitektonisks ansamblis tika prezentēts starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē MIPIM 2004. Pašreiz tā teritorijā atrodas 44 ēkas. To kopējā platība ir 91 547.7 m2, bet tām piesaistītā zemesgabala platība ir 157 166 m2, vēl precīzi neuzmērītā teritorija — ap 40 000 m2. Vaļņa un tam piesaistītā zemesgabala platība pēc provizoriskiem aprēķiniem ir aptuveni 500 000 m2. VNĪA kā cietokšņa iespējamos attīstības virzienus saskata visa kompleksa pārdošanu vienam investoram vai arī tā pastarpinātu pārdošanu — sākotnēji veidojot komercsabiedrību ar Latvijas valsts kapitāla un privātā kapitāla daļu, vai arī tā atdzīvināšana notiek, piesaistot privātus investorus biznesa vides veidošanai, pastarpināti izmantojot Daugavpils pilsētas domes atbalstu investīciju projektu realizācijā. Ir variants, ka Daugavpils cietokšņa valstij piederošās daļas arī turpmak paliek valsts rokās. Pēc provizoriskiem ekspertu aprēķiniem, Daugavpils cietokšņa investīciju projekta realizācijai nepieciešamie līdzekļi varētu sasniegt 50 milj. latu(apmēram 500 lati uz vienu ēkas m2). Tādēļ, paturot īpašumu valstij, būs nepieciešams piesaistīt valsts budžeta līdzekļus, kā arī ES struktūrfondu līdzekļus.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra