A/s GE Money Bank vērsusies tiesā pret Andri Griģi, Kristu Griģi un Aigaru Kesenfeldu ar prasību par vairāk nekā 1,8 miljonu latu piedziņu.

Kā trešā persona lietā iesaistīts maksātnespējīgās SIA Property Pool administrators Anatolijs Zujevs. Kurzemes apgabaltiesa 1. novembrī noraidīja atbildētāju lūgumu izbeigt tiesvedību, jo MSIA Property Pool īpašumi nodoti izsolei, un izsoles rezultātā pastāv iespēja parāda summu iegūt un norēķināties ar banku. A/s GE Money Bank pārstāvis Pauls Vasks tiesā norādīja, ka līdz šim izdevies pārdot tikai divus no daudziem Property Pool īpašumiem, tāpēc neredz pamata izbeigt tiesvedību pret Andri Griģi, Kristu Griģi un Aigaru Kesenfeldu, kas savulaik galvojuši par GE Money Bank izsniegto aizdevumu kapitālsabiedrībai Property Pool. Tiesas sēde atlikta līdz 2012.gada 10.janvārim.

Šobrīd izsludinātas aptuveni 10 MSIA Property Pool īpašumu izsoles ar kopējo sākumcenu summu vairāk nekā 600 tūkstošu latu apmērā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra