Mūsdienīgu industriālo parku tapšanai, kuri veicinātu mazo uzņēmumu attīstību un ārvalstu investīciju piesaisti Latvijai, tiek lūgts valsts atbalsts. Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācija (LTCIA), Nordic Industrial Park un Nordic Technology park vadība šādu lugumu nule nosūtījusi Ekonomikas ministram. Industriālo parku trūkums nesekmē arī bezdarba līmeņa samazināšanu, konkurētspējīgu un inovatīvu produktu radīšanu, reģionālo ekonomisko atšķirību mazināšanu u.c. Viens no risinājumiem varētu būt īpaša statusa noteikšana industriālajiem parkiem dažādās nacionālajās un reģionālajās attīstības politikās. «Mēs neprasām valstij finansiālu atbalstu — mēs aicinām piešķirt industriālajiem parkiem šo īpašu statusu un to iestrādāt nacionālajos un reģionālajos politikas dokumentos — programmās, koncepcijās utt., piemēram, Latvijas attīstības plānā,» norādīja LTCIA valdes priekšsēdētāja vietniece un Nordic Industrial Park, Nordic Technology Park mārketinga direktore Elita Moiseja. Viņa ieteica atjaunot savulaik Ekonomikas ministrijas un Latvijas Attīstības aģentūras izstrādāto Industriālo parku atbalsta koncepciju, kura toreiz neguva Ministru kabineta akceptu. Tās izstrādāšanā varētu piedalīties ministriju, industriālo parku, starptautisku nekustamo īpašumu aģentūru un pašvaldību speciālisti.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra