Industrialo objektu tirgū joprojām turpinās «zondēšana» no abām tirgū iesaistītajām pusēm: gan cenu jomā, gan piedāvājumu spektra noskaidrošanā, - vēstī Latio. Industriālai attīstībai piemērotas zemes gabalus investori pamazām ir iegādājušies Ogres virzienā pie Salaspils apvedceļa, Jelgavas virzienā pie Olaines. Tas noticis, kamēr cena vēl bijusi ap 3 EUR/kv.m. Tomēr pagaidām viņi neatklāj, vai iegādātajās teritorijās plāno veidot biznesa parkus, vai gaida gala patērētājus tālākai īpašumu realizācijai. Savukārt Rīgas centra tuvumā pie Hanzas ielas tiek uzpirkti zemes gabali pašreizējā industriālajā teritorijā vairāku hektāru apjomā, kas vēlāk varētu pārtapt par dzīvojamo sektoru, - spriež Latio speciālisti. Pieaugot tūristu skaitam un nepieciešamībai pēc dažādām tūrisma industrijas ēkām, piemēram, viesnīcām, industriālā zona tiks virzīta aizvien tālāk no pilsētas centra. Tas pāris gadu laikā varētu novest līdz risinājumam, ka tie uzņēmēji, kam atrašanās tieši Rīgas tuvumā nav būtiska, savas ražotnes varētu pārcelt uz citām Latvijas pilsētām, piemēram, Jelgavu, Daugavpili, - pieļauj Latio. Otra vieta Rīgā, kur jaunu mājokļu būve sola izkonkurēt tradicionālu industriālo zonu ir Rumbula. Problemātiska nākotne gaida vairāku industriālo objektu Maskavas ielas, Krustpils ielas rajonā un Mangaļu virzienā īpašniekus. Šajās vietas sastopamie senie industriālie rajoni privatizācijas procesā savulaik ir tā sadalīti, ka īpašumu atjaunošanai varētu būt nepieciešama pat zemes gabalu konsolidēšana, kas apgrūtina to attīstīšanu. Industriālai attīstībai piemēroto zemes gabalu tirgū Maskavas un Krustpils ielas rajonā zemes cenas arī jūnijā saglabājas iepriekšējā līmenī: 20 - 25 EUR/kv.m., tomēr vērojama neliela pieauguma tendence. Turpmāko industriālo teritoriju sadalījumu varētu ietekmēt Brīvostas nodoms pārskatīt kadastrālo vērtību, kā arī Dienvidu tilta attīstība, kas tilta rajonā varētu sekmēt jaunu objektu celtniecību.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra