Aprīlī par populārāko vietu darījumiem ar privātai apbūvei piemērotiem zemes gabaliem stabilizējās Rīgas – Ķekavas virziens. Ķekavas puse ir nomainījusi līdzšinējo apmēram gada garumā bijušo favorītu – Mārupes virzienu, - ziņo Latio. Privātai apbūvei piemērotās zemes tirgū aprīlī vidējās cenas vēl joprojām saglabājās marta un februāra līmenī. Tas varētu būt skaidrojams ar gada sākumā notikušo straujo cenu kāpumu, ko izraisīja norēķinu valūtas maiņa no USD uz EUR, kamēr cenas skaitliskā vērtība bieži vien saglabājās. Pircēju interese par mājokļa būvniecībai atbilstošiem zemes gabaliem ir liela, bet piemērotu zemes gabalu trūkst: lai gan piedāvājums ir liels, krietna daļa no tā atrodas pieprasījumam neatbilstošās vietās – pļavas vidū, purva malā u.tml. Daudzi zemes gabalu pārdevēji joprojām gaida 1. maiju, cerot uz strauju cenas kāpumu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra