Arī jūlijā saglabājās stabils pieprasījums pēc privātai apbūvei piemērotiem zemes gabaliem, - informē Latio. Tomēr cenas ziņā saglabājās līdzšinējā situācija. To var skaidrot ar pavasarī pārdzīvoto straujo cenu kāpumu, ko sekmēja agrāk zemes gabalu tirgū dominējošās norēķinu valūtas USD nomaiņa pret EUR (mainoties norēķinu valūtai, nereti cenas skaitliskā vērtība saglabājās, kas, maksu pārrēķinot LVL, faktiski nozīmēja cenas pieaugumu), kā arī Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā gaidas. Tāpēc pašlaik notiek situācijas stabilizēšanās, un gan Mārupes virzienā, gan Mežaparkā, Ādažos cena saglabājās iepriekšējā līmenī. Pašlaik privātai apbūvei piemēroto zemesgabalu segmentā dominē pircēju tirgus, tas ir, balstoties uz komercbanku gatavību kreditēt zemesgabalu iegādi, cilvēku, kuri vēlas iegādāties zemes gabalus, kļūst aizvien vairāk. Tā rezultātā katram privātai apbūvei piemērotam zemes gabalam ir daudz potenciālo pircēju. Reizēm pārdevēji, sarīkodami izsoles, atsevišķās vietās pat ievērojami kāpina cenu, kas savukārt ietekmē citu apkaimes pārdevēju prasīto maksu par savu zemesgabalu utt. Tomēr tuvāko gadu laikā, kāpjot aizdevumu likmēm, (kas daļai pašreizējo kredītņēmēju varētu radīt problēmas ar kredīta atmaksu) situācija varētu mainīties: pircēju tirgus varētu kļūt par pārdevēju tirgu jeb piedāvājums pārsniegtu pieprasījumu. Norimstot gada pirmajā pusē novērotajai drudžainajai zemes gabalu iegādei, pircēji atkal aizvien rūpīgāk izvērtē zemes gabalu: Zemesgrāmatā ierakstītos apgrūtinājumus, sarkanās līnijas, aizsargjoslas gar ceļiem, dzelzceļu, tā atrašanos dabas pamatnes teritorijā u.tml., kā arī zemesgabala konfigurāciju, piebraucamā ceļa stāvokli, blakus esošos infrastruktūras objektus, komunikāciju esamību jeb pieejamību, kā arī zemesgabalam noteiktos izmantošanas mērķus, piemēram, vai tajā atļauta būvniecība.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra