30. septembra Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu uzsākt pašvaldības teritorijas plānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Brīvības ielā 30/40. Lēmums pieņemts, lai veicinātu iespējas šajā teritorijā izbūvēt multifunkcionālu sporta kompleksu. Nākamajā nedēļā plānots lēmumu par projekta izstrādi nodot sabiedriskajai apspriešanai. Tās gaitā iedzīvotāji aicināti izteikt priekšlikumus un ierosinājumus, kas noderētu teritorijas plānojuma projekta izstrādei. Atkārtota sabiedriskā apspriešana tiks izsludināta pēc projekta izstrādes, kad iedzīvotāji varēs iepazīties un izteikt savus priekšlikumus par teritorijas plānojuma projektu. Detāļplānojums tiks izstrādāts visai Raiņa parka teritorijai - 10,1 hektāru lielam zemes gabalam. Projekta realizācijai saskaņā ar apstiprināto tāmi pieciešamais finansējums ir 12 500 lati. Par projekta vadītāju deputāti apstiprināja Būvvaldes arhitekti Ivetu Ansoni. Lai arī valdība neatbalstīja mazās halles būvniecību Liepājā 2006. gada pasaules hokeja čempionāta norisei, pašlaik Liepājas pašvaldība apsver iespējas, kāda veida investīcijas varētu tikt piesaistītas, lai projektu tomēr īstenotu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra