5.augusta Liepājas domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu uzsākt detālplānojuma projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Slimnīcas ielā 34/38 ar mērķi izbūvēt savrupmāju ciematiņu. Minētā zemesgabala īpašnieki detālplānojuma priekšlikumā norādījuši, ka iecerējuši šajā vietā būvēt savrupmāju ciematiņu. Detālplānojuma projekta izstrāde īpašumam Slimnīcas ielā 34/38 paredz veikt grozījumus pašvaldības teritorijas plānojumā. Kā paskaidroja Liepājas pilsētas Būvvaldes Zemes ierīcības sektora vadītāja un detālplānojuma projekta vadītāja Līga Ločmele, minētā teritorija saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu jeb ģenplānu bija apbūves rezerves teritorija, un tas nozīmē iespēju realizēt dažāda veida būvniecību saskaņā ar izstrādāto detālplānojumu. Ieceres realizācijas gadījumā šis varētu būt viens no pirmajiem izbūvētajiem savrupmāju ciematiņiem Liepājas piepilsētā, prognozē L.Ločmele. Saskaņā ar Domes lēmumu par detālplānojuma priekšlikuma izstrādi un sabiedriskās apspriešanas procedūru atbildīgi ir zemes gabala īpašnieki.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra