Nedēļa Zemesgrāmatās (01.11. līdz 07.11.)

Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1539 4.1
Zemes un ēkas nekustams īpašums 189 -18.5
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 68 -8.1
Zemes nekustams īpašums 510 10.4
Dzīvokļa īpašums 765 10.2
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 7 -56.3
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 5165485.49 -24.5
Kopējā kredītu summa LVL 81535017.05 -16.4
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 6349 4.7
Īpašuma tiesību atjaunošana 143 2.1
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 322 -2.4
Dzīvokļa privatizācija 602 -16.3
Pirkuma līgums 1353 3.8
Dāvinājuma līgums 243 -1.6
Ķīlas līgums 1310 9.1
Ķīlas dzēšana 568 12.7
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 2 -33.3
Mantošana 217 9.0
Maksātnespēja 2 100.0
Aizliegums 35 25.0
Pārējie 1552 11.7
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3718 4.0
LR pilsonis 2757 3.4
LR nepilsonis 491 11.6
ārvalstnieks 69 9.5
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 236 0.0
LR reģistrēts uzņēmums 25 -13.8
reliģiska organizācija 3 0.0
sabiedriska organizācija 1 0.0
zemnieku saimniecība 4 0.0
individuālais uzņēmums 0 -100.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 0 -100.0
ārvalsts juridiska persona 7 600.0
valsts 21 -48.8
pašvaldība 72 4.3
cits 32 77.8
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra