Nedēļa Zemesgrāmatās (02.08.2004 līdz 08.08.2004)

Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1450 9.3
Zemes un ēkas nekustams īpašums 205 -7.2
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 85 57.4
Zemes nekustams īpašums 413 -1.4
Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija 0 0.0
Dzīvokļa īpašums 720 16.3
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 27 92.9
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 4706257.68 -40.6
Kopējā kredītu summa LVL 53751118.36 -10.3
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 5649 -2.2
Īpašuma tiesību atjaunošana 118 -20.8
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 267 -1.5
Dzīvokļa privatizācija 567 5.8
Pirkuma līgums 1216 -2.4
Dāvinājuma līgums 219 -16.1
Ķīlas līgums 1295 -10.0
Ķīlas dzēšana 481 -3.4
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 9 200.0
Mantošana 210 14.8
Maksātnespēja 2 100.0
Aizliegums 17 -34.6
Pārējie 1248 7.2
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3686 16.8
LR pilsonis 2731 13.0
LR nepilsonis 483 42.1
ārvalstnieks 63 10.5
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 257 17.4
LR reģistrēts uzņēmums 26 23.8
reliģiska organizācija 4 -33.3
sabiedriska organizācija 1 100.0
zemnieku saimniecība 6 100.0
individuālais uzņēmums 5 150.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 0 0.0
ārvalsts juridiska persona 0 0.0
valsts 25 -13.8
pašvaldība 45 0.0
cits 40 135.3
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra