Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1400 -7.7
Zemes un ēkas nekustams īpašums 185 5.7
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 60 -11.8
Zemes nekustams īpašums 381 -22.2
Dzīvokļa īpašums 753 1.5
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 21 -50.0
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 7930499.4 35.4
Kopējā kredītu summa LVL 42263621.51 -5.3
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 6049 2.6
Īpašuma tiesību atjaunošana 144 9.1
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 317 19.2
Dzīvokļa privatizācija 661 8.9
Pirkuma līgums 1287 2.5
Dāvinājuma līgums 194 -8.5
Ķīlas līgums 1279 -4.2
Ķīlas dzēšana 542 -5.2
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 1 -83.3
Mantošana 213 7.6
Maksātnespēja 6 100.0
Aizliegums 31 3.3
Pārējie 1374 7.4
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3523 -2.1
LR pilsonis 2643 -0.4
LR nepilsonis 430 -7.5
ārvalstnieks 69 16.9
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 265 8.6
LR reģistrēts uzņēmums 21 -19.2
reliģiska organizācija 13 44.4
sabiedriska organizācija 4 33.3
zemnieku saimniecība 8 33.3
individuālais uzņēmums 3 200.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 1 0.0
ārvalsts juridiska persona 0 -100.0
valsts 10 -23.1
pašvaldība 42 -50.0
cits 14 -58.8
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra