Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1203 6.6
Zemes un ēkas nekustams īpašums 141 -6.6
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 81 62.0
Zemes nekustams īpašums 251 -23.9
Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija 0 0.0
Dzīvokļa īpašums 722 26.4
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 8 -70.4
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 5963740.79 51.6
Kopējā kredītu summa LVL 29343076.3 -80.9
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 5552 3.7
Īpašuma tiesību atjaunošana 139 -0.7
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 242 3.0
Dzīvokļa privatizācija 661 6.4
Pirkuma līgums 1179 8.0
Dāvinājuma līgums 187 0.5
Ķīlas līgums 1187 3.6
Ķīlas dzēšana 466 -2.3
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 2 -33.3
Mantošana 192 -30.9
Maksātnespēja 0 -100.0
Aizliegums 28 -31.7
Pārējie 1269 11.8
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3065 7.2
LR pilsonis 2181 -0.1
LR nepilsonis 440 29.4
ārvalstnieks 68 36.0
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 256 37.6
LR reģistrēts uzņēmums 20 100.0
reliģiska organizācija 4 -71.4
sabiedriska organizācija 0 0.0
zemnieku saimniecība 3 -25.0
individuālais uzņēmums 2 -50.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 1 0.0
ārvalsts juridiska persona 1 -50.0
valsts 20 53.8
pašvaldība 52 15.6
cits 17 112.5
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra