Nedēļa Zemesgrāmatās (06.09.2004 līdz 12.09.2004)

Kopā Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits 1454 3.2
Zemes un ēkas nekustams īpašums 181 16.8
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums 101 68.3
Zemes nekustams īpašums 487 9.4
Dzīvokļa īpašums 674 -7.7
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) 11 -42.1
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL 8994047.03 88.7
Kopējā kredītu summa LVL 106243838 349.3
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi 6085 7.5
Īpašuma tiesību atjaunošana 142 19.3
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu 263 0.4
Dzīvokļa privatizācija 716 25.6
Pirkuma līgums 1265 0.2
Dāvinājuma līgums 223 11.5
Ķīlas līgums 1359 1.9
Ķīlas dzēšana 474 0.4
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā 1 0.0
Mantošana 210 20.7
Maksātnespēja 3 0.0
Aizliegums 14 -58.8
Pārējie 1415 15.1
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām 3522 5.3
LR pilsonis 2503 -0.7
LR nepilsonis 431 2.1
ārvalstnieks 58 18.4
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība 342 39.6
LR reģistrēts uzņēmums 9 -47.1
reliģiska organizācija 6 50.0
sabiedriska organizācija 0 0.0
zemnieku saimniecība 5 -16.7
individuālais uzņēmums 3 200.0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums 0 0.0
ārvalsts juridiska persona 2 200.0
valsts 17 13.3
pašvaldība 123 123.6
cits 23 109.1
Avots :www.zemesgramata.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra